zus

i

Autor: ZUS Już czas złożyć ZUS IWA za 2020 rok

Ubezpieczenie wypadkowe. Ważne zmiany w ZUS

2021-03-30 11:23

Wszystkie osoby aktywne zawodowo są w grupie ryzyka utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Pracownik, który uległ urazowi w trakcie wykonywania czynności na rzecz pracodawcy lub cierpi na chorobę zawodową, może otrzymać świadczenie pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego, pod warunkiem, że jest nim objęty. Jednym ze świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego jest renta wypadkowa.

Renta wypadkowa jest to świadczenie pieniężne wypłacane ubezpieczonemu przez ZUS w przypadku, gdy jest on trwale lub okresowo niezdolny do pracy na skutek doznania wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych. O przyznaniu renty wypadkowej w pierwszej kolejności decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Jeśli ubezpieczony uzna, że nie zgadza się z jego wyrokiem, może w ciągu 14 dni od uzyskania decyzji złożyć odwołanie do Komisji Lekarskiej ZUS. Poszkodowany w wypadku w trakcie pracy ma prawo złożyć apelację do Sądu Okręgowego, jeśli wyrok komisji budzi jego wątpliwości. Ma na to 30 dni od uzyskania decyzji.

ZUS wysyła emerytom po kilkanaście tysięcy. To nie pomyłka. Emerycie! Nie przegap przelewu

kładki na ubezpieczenie wypadkowe są całkowicie pokrywane przez pracodawcę. Ich wielkość nie jest jednakowa dla wszystkich. Wynoszą one od 0,67 do 3,33 proc. wypłaty brutto pracownika, w zależności od kategorii ryzyka doznania wypadku w czasie pracy.

Opłacanie składek na ubezpieczenie wypadkowe jest bardzo ważne, ponieważ w sytuacji doznania uszczerbku na zdrowiu, pracownik może liczyć na świadczenia wypłacanych przez ZUS.

Polska Coca-Cola słodsza od Łotewskiej. Dlaczego?

Do renty wypadkowej mają prawo osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które w wyniku wypadku przy pracy utraciły zdolność do jej wykonywania. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest całkowita lub częściowa utrata możliwości czynienia obowiązków zawodowych.

Poza rentą wypadkową poszkodowany może uzyskać: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, zasiłek wyrównawczy, rentę szkoleniową, rentą rodzinną.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze