UPC zapłaci karę, bo... zmieniał klientom kanały

2019-08-13 12:45
Telewizor
Autor: Astryd_MAD/cc0/pixabay Myślał, że kradnie telewizor

Stosowanie niedozwolonych klauzul będzie kosztować UPC 33 mln zł. To tylko kwota kary. Dodatkowo firma zwrócić będzie musiała naliczone niesłusznie opłaty.

Klienci UPC Polska poinformowali Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o praktyce wyłączania niektórych kanałów i podwyższania abonamentu. Jak się okazało w umowach firma gwarantowała liczbę kanałów telewizyjnych i ich tematykę, natomiast nie gwarantowała dostępu do konkretnych programów wskazanych w wykazie. Tym samym operator zapewniał sobie możliwość zmiany kanału lub jego usunięcia. Według UPC taka zmiana nie łamała umowy.

- Wiele osób wybrało ofertę UPC ze względu na dostępność konkretnych kanałów. Potem je im wyłączano - pisze UOKIK. 

Kolejne sprawy, którymi zajął się UOKIK to podnoszenie opłat abonamentowych. UPC zastrzegał przy umowach na czas nieoznaczony, że ma prawo zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie podawał z jakich przyczyn. Według komunikatu urzędu firma samodzielnie decydowanie o tym, czy wizyta technika była nieuzasadniona. - Wtedy UPC obciążał konsumenta opłatą 50 zł. Ocena tego, czy serwis był potrzebny, była jednostronna a konsument nie mógł jej zweryfikować. Mogło to również zniechęcać klientów do składania reklamacji - informuje UOKIK.

UOKIK nałożył na UPC Polska karę w wysokości 33 mln zł. UPC Polska musi poinformować klientów o decyzji i oddać im opłaty za podwyżki abonamentu czy nieuzasadnione wezwanie technika. Telewizja powinna też przywrócić klientom usunięte kanały telewizyjne, jeżeli są one nadal dostępne w ofercie.

Najnowsze