energetyka wiatrowa

i

Autor: Instytut Energetyki Odnawialnej

Ustawa wiatrakowa. Rząd przyjął nowelizację ustawy

2022-07-05 15:42

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji tak zwanej "ustawy wiatrakowej". Projekt przewiduje, że lokowanie nowej elektrowni wiatrowej będzie mogło się odbyć wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Założenia projektu nowelizacji ustawy

Według założeń projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw opublikowanych wcześniej w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana tylko  podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Utrzymana ma być podstawowa minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego. Ma być ona nie mniejsza niż ta, wyznaczona zgodnie z "zasadą 10 H+". MPZP będzie miał możliwość określenia innej odległości ""mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej minimalnej odległości bezpieczeństwa".

Pieniądze to nie wszystko. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zasada 10 H 

Zasada 10H, wprowadzona ustawą  o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r, obecnie przewiduje zakaz wznoszenia  wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody - obszarów Natura 2000, parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów oraz leśnych kompleksów promocyjnych.

Zakaz działa w obie strony. Wznoszenie budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych również jest zakazane. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty.

Wypowiedź minister klimatu i środowiska

"Zmiana z jednej strony nie będzie blokowała inwestycji, z drugiej strony będzie uwzględniało to głos społeczności" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Jak wyjaśniła, zmiana pozwali budować wiatraki bliżej, uwalniając tereny do budowy farm wiatrowych i potencjał społeczności lokalnych.

Jej zdaniem projekt opisuje szczegółowo relacje między sieciami wysokiego napięcia a lądową energetyka wiatrową. "Otwieramy szanse i potencjał w różnych scenariuszach pomiędzy 6 a 10 GWh do 2030 r. Liczymy, że będą się rozwijały nie tylko dynamicznie, ale z akceptacją społeczną" - podkreśliła minister 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze