Walcz w sądzie o swoją pensję

2009-02-18 5:00 an

Tysiące Polaków, którym nieuczciwi pracodawcy nie wypłacają pensji, stają przed dramatycznym pytaniem: jak żyć, jak utrzymać rodzinę? Niestety, Państwowa Inspekcja Pracy spodziewa się, że coraz więcej zakładów będzie zalegać z pensjami. Co zrobić w takiej sytuacji? Walczyć!

Jedną z możliwości jest pójście do sądu pracy. Podpowiadamy, jak napisać pozew o zapłatę wynagrodzenia. Uwaga! Składając pozew, pracownik musi mieć dowód, że starał się polubownie załatwić sprawę. W przeciwnym razie pracodawca może się wykpić przed sądem, że zapomniał zapłacić albo że to zwykła pomyłka. W takiej sytuacji sąd może uznać, że pracownik zbytnio się pospieszył i niepotrzebnie fatygował wymiar sprawiedliwości. I kolejna ważna podpowiedź - gdzie złożyć pozew. Jeśli kwota roszczeń jest niższa niż 75 tys. zł, pozew składamy do sądu rejonowego. Walcząc o wyższe sumy, musimy udać się do sądu okręgowego. Drugie kryterium dotyczy miasta, gdzie ma się odbyć proces. Możemy wybrać sąd właściwy dla naszego zamieszkania. I pamiętajcie, że warto walczyć o swoje pieniądze.

Wzór

                                                                          (Miejscowość). . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . .

                                                                                 Sąd Rejonowy

                                                                 w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

                                                                               Wydział ... Pracy

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię i nazwisko, nazwa firmy oraz dokładny adres z kodem pocztowym)

Wartość przedmiotu sporu: . . . (kwota zaległych wynagrodzeń)

 

Pozew o wypłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia

Wnoszę o:

I. Zasądzenie od pozwanego zaległego wynagrodzenia w kwocie . . . . . .złotych, należnego za okres od ... do. . . z ustawowymi odsetkami.

II. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego.

III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Tu opisz krótko swoją sytuację. Np.: Od 1 maja 2003 roku jestem zatrudniona w (nazwa firmy). Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracodawca był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. W 2008 roku nie otrzymałem wynagrodzenia za miesiące październik-grudzień. Chcąc załatwić polubownie sprawę, wezwałem pracodawcę pisemnie do zapłaty należnego wynagrodzenia. Jednakże zakład pracy nie odpowiedział na moje pytanie o termin wypłaty zaległych poborów. W związku z powyższym pozew jest w pełni uzasadniony.

(własnoręczny podpis)..............................

Załączniki:

- Kopia umowy o pracę

- Kopia wezwania do zapłaty

- Kopia wydruku stanu konta za okres październik-grudzień

Najnowsze