Ważne zmiany w emeryturach. Nowe zasady! Emeryci i renciści na kwarantannie

2020-10-20 7:34

Odbiór paczek na podstawie PIN, doręczenie przesyłki bez obowiązku pokwitowania odbioru lub bezpośrednio do skrzynki - to zasady, jakie w związku z pandemią wdrożyła Poczta Polska - przypomina spółka. Zapewnia, że renciści i emeryci objęci kwarantanną dostaną świadczenia w terminie.

Ważne zmiany w emeryturach

Jak wskazała Poczta w komunikacie, jedynie w przypadku m.in. przesyłek rejestrowanych na zasadach specjalnych wstrzymane jest doręczanie pod adresy osób przebywających na kwarantannie. Przesyłki te zostaną doręczone po jej zakończeniu. - Przyjęliśmy rozwiązania, które umożliwią doręczenie emerytur, rent i paczek osobom przebywającym na kwarantannie w taki sposób, ani minimalizować ryzyko zakażenia-  - podkreśliła rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek. Dodała, że na podstawie uzgodnień z przedstawicielami sądownictwa, Poczta przechowuje bezpłatnie przesyłki nadawane na zasadach specjalnych pod adresy objęte kwarantanną, aby nie płynął im bieg awizacji. - Takie listy polecone zostaną doręczone adresatom po upływie określonego przez służby sanitarne okresu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji – wyjaśniła.

CZYTAJ UWAŻNIE: Wielkie zmiany w składkach na ZUS! Mniejsza wypłata! Kto straci? Od kiedy?

Jak emeryci na kwarantannie dostaną pieniądze?

Renciści i emeryci, którzy objęci są kwarantanną otrzymają świadczenia w terminie, w tzw. bezpiecznych kopertach, które są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. - Pieniądze są wcześniej przeliczane komisyjnie w placówkach pocztowych - podkreślono. Przypomniano, że odbierając od listonosza świadczenie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 metra. - Ta specjalna procedura dotyczy wszystkich przekazów pieniężnych, aby umożliwić przesyłanie osobom potrzebującym zasiłków i innych świadczeń - zaznaczono.

Poczta wskazała, że wyjątkowo w okresie epidemii nie doręcza pod adresy objęte kwarantanną listów rejestrowanych nadawanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego. Dotyczy to również pozostałych nadawców dla przesyłek listowych rejestrowanych nadanych: z potwierdzeniem odbioru lub z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO), z zadeklarowaną wartością lub objętych "złożonym przez adresata zastrzeżeniem w zakresie ich doręczania osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem".

W ramach ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem Poczta uprościła też odbiór przesyłek kurierskich. - By odebrać paczkę przy użyciu PIN-u wystarczy, aby nadawca podał numer telefonu lub adres e-mail adresata. Przed doręczeniem przesyłki Poczta Polska prześle odbiorcy kod i ten numer należy podać kurierowi - wyjaśniono.

Tańczące z promocjami 9 X
Najnowsze