Ważne zmiany w meldunkach. Jak zameldować się online?

2017-12-07 13:20 AMB
Dowód osobisty
Autor: BIP Dowód osobisty

Od stycznia 2018 roku można zameldować się przez internet. Sprawdź, jak skorzystać na zmianie przepisów.

Prezydent Andrzej Duda podpisał przełomową ustawę, która została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Początkowo zakładała ona, że zostanie zlikwidowany obowiązek meldunkowy. Niestety, rząd wycofał się z wprowadzenia tych przepisów. Urzędnicy nie będą także gromadzić danych dotyczących urodzenia dziecka. MSWiA miało w planach wprowadzić odpowiednie przepisy, ale spotkały się one z krytyką opiniotwórczych podmiotów, m.in. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Fundacji Panoptykon. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

PESEL dla cudzoziemców
Kiedy ustawa wejdzie w życie, każdemu cudzoziemcowi zameldowanemu na pobyt stały lub czasowy w Polsce zostanie nadawany numer PESEL. Działania te mają na celu gromadzenie danych na temat przebywających w naszym kraju cudzoziemców w centralnym rejestrze PESEL.

Zobacz: Paragon w aplikacji mobilnej? Zbliża się epoka dowodów zakupu online

Meldunek przez internet
Dzięki nowelizacji przepisów będzie można zameldować się online, bez wychodzenia z domu. Przed dokonaniem meldunku w internecie trzeba będzie wyrobić profil zaufany ePUAP, dzięki któremu można złożyć podpis na dokumentach wysyłanych elektronicznie lub wysyłać poświadczone e-podpisem dokumenty urzędowe drogą elektroniczną. Aby dopełnić niezbędnych formalności związanych z e-meldunkiem, internauta powinien skorzystać ze specjalnej e-usługi.

Skan dokumentu zamiast oryginału
W przypadku osób meldujących się online urzędy będą honorowały skany niezbędnych dokumentów, ale pod warunkiem, że nie istnieje odpowiedni dokument w formie elektronicznej. Przykładowo, petent będzie mógł dołączyć do formularza skan dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu.

Polecamy: Luka w ustawie o obrocie ziemią: będzie można obejść przepisy i kupić grunty

PESEL wydany z dowodem
Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego wraz z dokumentem tożsamości będzie mogła otrzymać numer PESEL. Obecnie taki numer należy wyrobić oddzielnie – w tym celu trzeba złożyć wymagany wniosek do organu gminy. Dopiero osoby z własnym PESEL-em mogą wnioskować o dowód.

Jeden formularz – dwa wnioski
Zostanie także uproszczona procedura wymeldowania z czasowego miejsca pobytu i zameldowania na pobyt stały oraz wymeldowania ze stałego miejsca zamieszkania oraz zameldowania na pobyt czasowy. Aby dokonać tych czynności, dotychczas należało wypełnić dwa oddzielne wnioski. Po zmianach wystarczy jeden wspólny formularz.

Oprac. na podst. tvn24bis.pl, rp.pl

Najnowsze