Ważne zmiany w świadczeniach medycznych

i

Autor: Shutterstock

Opieka zdrowotna

Bez kolejki do lekarza. Ważne zmiany w świadczeniach medycznych od 1 stycznia 2023

2023-01-30 6:03

Od stycznia 2023 weszły ważne zmiany w świadczeniach medycznych. Kto od teraz bez kolejki do lekarza? Dodano nowe grupy uprzywilejowania. Mniej będziemy płacić za niektóre wyroby medyczne. Lekarze POZ uzyskali nowe uprawnienia. Szczegóły znajdziecie w artykule.

Spis treści

 1. Nowe grupy uprzywilejowanych
 2. Zaktualizowana lista uprawnionych do obsługi poza kolejnością
 3. Mniej za niektóre wyroby medyczne
 4. Nowe uprawnienia lekarza POZ
 5. Skoordynowana opieka POZ
 6. Przeszkody we wdrożeniu opieki skoordynowanej

Nowe grupy uprzywilejowanych

Weszły w życie 1 stycznia i zgodnie z nimi wytypowano nowe grupy, uprzywilejowane w stosunku do osób czekających w długich kolejkach do lekarza. Uprawnieni do świadczeń poza kolejnością będą mundurowi oraz ich rodziny. To uprawnienie dotyczy świadczeń udzielanych tylko w placówkach medycznych podległych MSWiA oraz MON. Dzięki temu nie będą wyprzedzać pacjentów czekających w innych przychodniach w kolejce do lekarza.

Z zasady „pierwszy do opieki medycznej” korzystają nie tylko mundurowi, lecz także ich rodziny.

Przepis dotyczy: policjantów, strażaków, żołnierzy zawodowych, obrony terytorialnej oraz ich rodzin. Bez kolejki do lekarza czy szpitala będą mogli dostać się jedynie w szpitalach i placówkach:

 • podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 • podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON).

Zaktualizowana lista uprawnionych do obsługi poza kolejnością

Poniżej zamieszczamy pełną i aktualną listę uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach NFZ poza kolejnością:

 • funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • żołnierze zawodowi,
 • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową,
 • członkowie ich rodzin,
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
 • świadczeniobiorcy do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ale jedynie w sprawach dotyczących przeszczepów (dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej bez stania w kolejce.

Mniej za niektóre wyroby medyczne

Wprowadzono zmiany zasad dotyczących wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Modyfikacje prawne polegają na zmniejszeniu udziału własnego pacjenta oraz zwiększeniu finansowania danego wyrobu medycznego.

Za wyrób medyczny pacjent zapłaci mniej niż dotąd – większe niż dotąd będzie finansowanie publiczne - w przypadku aparatów słuchowych, sensorów pomiaru glukozy, wyrobów stomijnych, wózków inwalidzkich. 

Aparat słuchowy

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym np. aparat słuchowy, jeśli pacjent nie słyszy na jedno ucho, a dwa aparaty słuchowe, jeśli ma ubytek słuchu w obu uszach, mają zwiększone dofinansowanie publiczne z 2 tys. zł do 3 tys. zł oraz w drugim przypadku z 1 tys. zł do 1,5 tys. zł.

W przypadku aparatów słuchowych innego rodzaju zwiększono dofinansowanie z 1,8 tys. zł do 3 tys. zł.

Sensor pomiaru glukozy

Jeśli chodzi np. o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy, zwiększono liczbę czujników dostępnych w danym miesiącu z limitu do „2 sztuk” na limit „do 3 sztuk”.

Wskazania do zlecenia czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy dostały:

 • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną,
 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą, wymagające insulinoterapii,
 • osoby powyżej 18. r.ż. z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

Refundację rozszerzono też np. w przypadku akcesoriów do pompy insulinowej: zbiorników na insulinę, zestawów infuzyjnych pomp bezdrenowych (również do 10 sztuk).

Wyroby dla stomików

Rozszerzono lub wprowadzono nową refundację na wyroby stomijne. Od 1 stycznia pacjent za wyroby stomijne zapłaci 20 proc., worki stomijne to dla pacjenta do zapłaty 0 proc.

Wózki inwalidzkie

Jeśli chodzi o wózki inwalidzkie, zadano sobie trud szczegółowego opisania ich kategorii, podzielono przyznawane refundacje zgodnie z typami wózków. Na przykład podniesiony został limit finansowania na wózek elektryczny dla dorosłych i dla dzieci do 5 tys. zł.

Inne zmiany dotyczyły także istotnych wyrobów medycznych jak: rękawiczki, rękawy oraz skarpety uciskowe (niezbędne dla chorych onkologicznie), lupy oraz różnego rodzaju okulary, rurki tracheostomijne, cewniki jednorazowe urologiczne, worki do zbiórki moczu, pieluchomajtki, aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu, nebulizatory, inhalatory, pionizatory i balkoniki.

Nowe uprawnienia lekarza POZ

Powstała nowa kategoria leczenia pacjentów – „opieka koordynowana”. Mimo wejścia w życie dotyczących jej przepisów większość pacjentów z tego typu opieki nie będzie mogła jeszcze korzystać. Wszyscy jednak wiedzą, że zmiany w POZ są niemal rewolucyjne. Lekarz rodzinny ma leczyć cukrzycę, nadciśnienie i choroby tarczycy, tj. schorzenia, z którymi wcześniej pacjenci chodzili do specjalistów, ze skierowaniem.

Choć przepisy o opiece koordynowanej wchodzą w życie, niewielu pacjentów będzie od razu mogło z niej skorzystać.

Skoordynowana opieka POZ

Osoby z chorobami przewlekłymi zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej opieki lekarza i pielęgniarki z POZ.

Lekarz rodzinny będzie mógł je potem skonsultować z kardiologiem czy endokrynologiem.

Pacjent będzie miał możliwość szybszej diagnostyki i częstszych wizyt u lekarza. Zmieniający ustawę zauważyli, że wielu pacjentów, którym do tej pory lekarz POZ dawał skierowanie do specjalisty, wcale nie wymagało jego porady.

Ważne! Odtąd lekarz POZ będzie mógł kierować pacjenta na diagnostykę i poszerzony zakres badań, a pacjenci mający niektóre choroby przewlekłe zostaną objęci kompleksową, skoordynowaną opieką medyczną. 

Lekarze POZ będą mieli możliwość leczenia:

 • cukrzycy,
 • nadciśnienia,
 • niewydolności serca,
 • chorób płuc,
 • niedoczynności tarczycy.
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak

Przeszkody we wdrożeniu opieki skoordynowanej

Jedną z przeszkód stojących na drodze powszechnego praktykowania opieki skoordynowanej są kadry. Lekarzy w POZ jest za mało i są tak obciążeni pracą, że mogą nie udźwignąć tych nie byle jakich dodatkowych obowiązków.

Jest też uzasadniony opór ze strony lekarzy specjalistów. Lekarz rodzinny raczej nie będzie miał możliwości skonsultować się z nimi telefonicznie, w sprawie swojego pacjenta, ponieważ w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej specjaliści mają swoich pacjentów, których leczą bezpośrednio, i w czasie ich wizyt nie mogą przecież odbierać telefonów od lekarzy POZ i doradzać. Na pewno nie mają na to czasu.

Eksperci są zdania, że tę dużą zmianę zasad leczenia wprowadzą raczej duże miasta, gdzie w obszernych przychodniach obok lekarzy POZ pracują specjaliści. W małych miastach i na wsiach, gdzie lekarz POZ faktycznie będzie musiał wydzwaniać do kardiologa oraz innych lekarzy i zawracać im głowę w pracy. Zresztą sytuacja, kiedy lekarz przerywa badanie, żeby odebrać telefon, jest bardzo niekomfortowa dla pacjenta. Ze względu na przedmiot rozmowy nie mogłaby być krótka.

Sonda
Czy uważasz, że kolejki do lekarzy na NFZ są za długie?
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze