ZUS

i

Autor: ZUS wkrótce poznamy kwoty podwyżek pracowników

Gala w ZUS

Wielkie otwarcie w ZUS. Centrum Informatyki już działa

2022-09-23 13:21

W dniu 23 września 2022 r. odbędzie się Gala poświęcona uroczystemu otwarciu Centrum Informatyki ZUS, organizowana w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Sanktuarium Św. Jacka przy ul. Parkowej 1A w Kamieniu Śląskim. Centrum Informatyki ZUS, to pierwsze kompetencyjne centrum informatyczne w Polsce o globalnym zasięgu, które zatrudnia blisko 800 pracowników. Centrum Informatyki ZUS, to pierwszy krok w kierunku powołania innych centrów kompetencyjnych w ZUS.

Wielkie otwarcie w ZUS

Do udziału w Gali Otwarcia Centrum Informatyki ZUS zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, środowisk akademickich a także reprezentanci środowisk biznesowych.

Galę uświetni uroczyste wystąpienie Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń, prof. Gertrudy Uścińskiej oraz podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem Opolskim.

- Utworzenie Centrum Informatyki ZUS to znaczna optymalizacja zasobów i kosztów, która m. in. pozwoli na podniesienie konkurencyjności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rynku pracy – pozwoli na zatrudnianie osób spoza dużych aglomeracji. Dla pracowników, to podniesienie komfortu pracy i możliwości rozwoju zawodowego – podkreśla Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów.

Forum w Karpaczu 2022: Sławomir Grzelczak

Centrum Informatyki już działa

W Centrum Informatyki ZUS zostały scentralizowane zadania dotychczasowych jedenastu Centrów Serwisu Informatycznego ZUS oraz dwudziestu dwóch Centrów Wsparcia Informatyki ZUS. Centrum Informatyki jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Prezesowi Pionu Operacji i Eksploatacji Systemów ZUS, dzięki czemu centra decyzyjne zostały ograniczone do minimum, a komunikacja jest prostsza i bezpośrednia. Struktura CI ZUS jest elastyczna, mogąca szybko dostosowywać się do warunków rynkowych i zmian technologicznych. Centrum Informatyki ZUS jest ciałem wykonawczym, które obok zewnętrznych dostawców usług, realizuje działania w obszarze IT w ZUS, administruje, obsługuje klientów na I i II linii wsparcia.

Jednym z kluczowych zadań Centrum Informatyki ZUS jest szybki rozwój IT w terenie na tyle, by samodzielnie realizować różnego typu projekty z wykorzystaniem własnych specjalistów, w tym programistów i  administratorów z wieloletnim doświadczeniem.

Centrum Informatyki w ZUS. Na czym się koncentruje?

Dodatkowo zadania CI ZUS obejmują administrowanie w obszarze mobilnym, administrowanie systemami bezpieczeństwa w związku z wdrażaniem w ZUS systemu PBSC, wdrażanie mechanizmów hurtowni danych, zarządzanie infrastrukturą techniczno-systemową i aplikacyjną w postaci 50 000 stacji roboczych, ponad 12 000 notebooków, ponad 17 000 urządzeń drukujących. Kolejne zadania to scentralizowane przetargi, obsługa rocznie blisko miliona zgłoszeń wymagających podjęcia działań na I lub II linii wsparcia informatycznego, administrowanie wszystkimi aplikacjami interakcyjnymi ZUS, wsparcie dla procesów masowych, administrowanie w zakresie sieci LAN/WAN, utrzymanie kilkuset serwerów fizycznych i wirtualnych, utrzymanie obrazów stacji roboczych, zarządzanie uprawnieniami, monitorowaniem usług, administrowanie systemem PUE ZUS, warstwą pośredniczącą Tuxedo i inne.

Jak przebiegały przygotowania?

Plan wdrożenia Centrum obejmował ponad 260 zdefiniowanych działań - niezbędnych dla skutecznej realizacji projektu reorganizacji terenowych służb IT. Harmonogram opierał się na sekwencji zadań, wraz z oznaczeniem punktów krytycznych i obejmował poniższe obszary:

·        organizacyjno-prawny,

·        kadrowo-płacowy,

·        finansowo-księgowy [Zakład i Fundusze],

·        administracyjny,

·        zarządzania dokumentacją,

·        zamówień publicznych,

·        BHP,

·        bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

·        IT [systemy, infrastruktura, uprawnienia],

·        komunikacji zmian.

Na wszystkie stanowiska kierownicze prowadzone były rekrutacje.

Rekrutacje prowadzone były również na wszystkie stanowiska w nowo utworzonych komórkach tj. w:

·        Wydziale Wsparcia Informatycznego w Obszarze Systemów Bezpieczeństwa Infrastruktury oraz Sieci Teleinformatycznych (ZSB),

·        Wydziale Wsparcia Informatycznego w Obszarze Mobilnym (ZOM).

Sonda
Korzystasz z systemu ZUS Płatnik?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze