Podlaskie. W swoim życiu przepracowała ponad 50 lat. Wysoka emerytura? Oceń sam

i

Autor: Pixabay Podlaskie. W swoim życiu przepracowała ponad 50 lat. Wysoka emerytura? Oceń sam

Wielkie zmiany w emeryturach! Więcej Polaków dostanie wcześniejsze emerytury

2020-10-09 10:55

Świadczenia przedemerytalne do zmiany. Koronawirus destabilize nasze dotychczasowe życie. Pandemia ma też wpływ na przyszłych emerytów. Przez koronawirusa wywołującego COVID-19 zmianie ulegają przepisy dotyczące świadczeń przedemerytalnych. Dotyczą one klasyfikacji osób, które mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury oraz terminów składania dokumentów.

Ważne zmiany w świadczeniach przedemerytalnych

Przyszłych emerytów czeka niemała rewolucja. Wszystko przez nieustającą pandemię koronawirusa. Przypomnijmy, że świadczenie przedemerytalne należy się osobom, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale brakuje im paru lat. Kwota takiego świadczenia wynosi 1210,99 złotych. Jakie nowości czekają przyszłych emerytów? Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest zwolnionym pracownikom tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednak utrata pracy nie może nastąpić z winy zatrudnionego. Nie przysługuje osobom, które z pracy odeszły same lub zostały zwolnione dyscyplinarnie. Dotyczy to jedynie utraty zatrudnienia np. w wyniku zwolnienia grupowego czy likwidacji zakładu pracy.

ZOBACZ TAKŻE: 1 listopada cmentarze zamknięte! Ważny apel lekarzy i decyzja Ministerstwa Zdrowia

A to tylko jeden z warunków. Kolejny dotyczy odpowiedniego stażu pracy. Musi on wynosić minimum pół roku u jednego pracodawcy. Dodatkowo przyszły emeryt musi osiągnąć odpowiedni wiek i staż pracy na przestrzeni całej kariery zawodowej. 

Kobiety muszą ukończyć 56. rok życia, a mężczyźni 61. rok życia. Dodatkowo Polki muszą posiadać udokumentowane 20 lat pracy, a Polacy 25 lat stażu pracy. Jednak w drugim wariancie wystarczy 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), ale wówczas trzeba posiadać większy staż pracy - minimum 30 lat dla kobiet lub 35 lat dla mężczyzn.

Ostatnia możliwość zakłada, że zatrudnieni mogą starać się o świadczenie przedemerytalne niezależnie od wieku, ale ich staż pracy musi przekroczyć minimum 35 lat dla kobiet lub 40 lat dla mężczyzn. Dodatkowym atutem jest fakt, że do stażu wliczają się okresy składkowe oraz nieskładkowe, takie jak np. studia. Jednak okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć granicy jednej trzeciej składkowych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, po utracie pracy należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych urząd wyda odpowiednie zaświadczenie. Należy je złożyć w oddziale ZUS razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne. Dotychczas przyszły emeryt miał 30 dni na złożenie wniosku od momentu uzyskania dokumentów z UP. Teraz w czasie pandemii będzie to „30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19”. Co oznacza, że zainteresowani świadczeniem przedemerytalnym będą mieć więcej czasu na formalności.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Żółte i czerwone strefy. Jak będą czynne sklepy?

Druga zmiana przepisów rozszerza katalog osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego. Od teraz ubiegać się o nie mogą również opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ma to je zabezpieczyć w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna umrze. Wtedy to opiekun traci prawo do zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekun powinien pobierać świadczenie na rzecz podopiecznego bez przerwy przynajmniej przez 365 dni. Oprócz tego powinien mieć przynajmniej 55 lat w przypadku kobiet lub 60 w przypadku mężczyzn. Musi również udowodnić okres uprawniający do emerytury - wylicza money.pl.

Sonda
Czy uważasz, że zamiast godzin dla seniorów, rząd powinien na nowo wprowadzić handel w niedziele?
Tańczące z promocjami 9 X

Źródło: fakt.pl/money.pl

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze