Prezes NBP Adam Glapiński

i

Autor: ANDRZEJ IWAŃCZUK/REPORTER

Kredytobiorcy

Wojna w RPP. Jest mowa o podejrzeniu przestępstwa

2022-10-11 12:19

Pięciu członków Rady Polityki Pieniężnej przedstawiło oświadczenie, w którym sugerują, że inni członkowie RPP mogli popełnić przestępstwo. Autorzy dokumentu dodają, że możliwe jest złożenie w tej sprawie zawiadomienia.

Ważne oświadczenie członków RPP

Pięciu członków Rady Polityki Pieniężnej przedstawiło oświadczenie "w sprawie nieakceptowalnych naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) oraz Regulaminu RPP".  Pod dokumentem podpisali się: Prof. Adam Glapiński, prof. Cezary Kochalski, Wiesław Janczyk, prof. Ireneusz Dąbrowski, prof. Henryk Wnorowski.

Autorzy oświadczenia odnoszą się do ostatnich wypowiedzi kolegów z rady, które ich zdaniem są "nieakceptowalnym naruszeniem ustawy o NBP".

"My, niżej podpisani członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w trosce o zachowanie najwyższych standardów działalności Rady jako konstytucyjnego organu państwa oraz o jej wizerunek w opinii publicznej, a także nie godząc się na naruszanie ani obchodzenie prawa zwracamy uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej powinni zachować niezależność i przestrzegać przepisów prawa" - czytamy w oświadczeniu. W treści przywołana jest treść art. 14 i 16 ustawy o NBP.

Członkowie RPP nie wskazują konkretnie o które wypowiedzi chodzi. Można domniemywać, że jednym z impulsów do przedstawienia oświadczenia była publikacja prof. Joanny Tyrowicz, która w mediach społecznościowych opublikowała własną wersję komunikatu z posiedzenia RPP. Wcześniej standardy pracy NBP komentował w TOK FM Przemysław Litwiniuk. - Jest to działanie daleko odbiegające od standardów, które przez lata zostały wypracowane w tej instytucji - stwierdził. Z kolei Ludwik Kotecki udzielił wywiadu Business Insiderowi, w którym krytykował "utrzymywanie głęboko ujemnych realnych stóp procentowych".

"Biorąc powyższe pod uwagę nie akceptujemy i wyrażamy skrajną dezaprobatę wobec działań, które w naszej ocenie mogą stanowić naruszenie w/w przepisów prawa a w związku z którymi uznajemy za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" - napisali w oświadczeniu członkowie RPP.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Sonda
Jak oceniasz działalność Adama Glapińskiego?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze