ZUS

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zaklad Ubiezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłaconą składkę zdrowotną

Pieniądze z ZUS

Nawet 30 tys. zł z ZUS! Wystarczy złożyć wniosek. Kto dostanie pieniądze?

2023-09-20 5:01

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski poinformował, że środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Niewielu Polaków o tym wie, więc po pieniądze nie sięga. Co trzeba zrobić, żeby odzyskać środki?

Czy środki zgromadzone w ZUS i OFE podlegają dziedziczeniu?

Rzecznik ZUS przypomniał, że jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

Zakład informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

"Warto z tego skorzystać. Brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej" - zauważył Żebrowski.

Dziedziczenie środków z subkonta ZUS po śmierci bliskiej osoby

"W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku" - wskazała dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

ZUS podkreśla, że podział środków na subkoncie będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków.

Wypłata środków z subkonta ZUS po śmierci bliskiego. Trzeba złożyć wniosek

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku - wchodzą w skład spadku. ZUS przypomina, że nie trzeba korzystać z pośredników (firm), aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Odpowiednie formularze są dostępne na stronie ZUS.

Subkonto ZUS i OFE. Jak wygląda proces podziału środków?

Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć stosowny wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału.

Zatem podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do Zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, Zakład ma trzy miesiące na dokonanie podziału i wypłaty środków zapisanych na subkoncie.

Dziedziczenie środków z ZUS. Co z podatkiem?

ZUS ma obowiązek wypłacenia środków w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku USS. Co ważne - nabycie tytułem dziedziczenia środków z OFE z subkonta ZUS-u nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ale wypłata na rzecz spadkobiercy środków z omawianego subkonta podlega opodatkowaniu, bowiem ZUS jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Potrąci więc tę daninę, czego nie należy mylić z daniną od spadku jako takiego, której nie ma - wyjaśnia portal GS24.pl.

Sonda
Czy znasz stan swojego subkonta w ZUS?
Pieniądze to nie wszystko Paweł Szrot
Listen on Spreaker.
Najnowsze