Amerykańska firma

i

Autor: pixabay.com, CC0 fot. Aymanejed /zdjęcie ilustracyjne

Obowiązek w ZUS

Jeśli nie złożysz tego dokumentu w ZUS, możesz dostać nawet 5 tys. zł kary!

2022-11-28 10:17

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o comiesięcznym obowiązku składania deklaracji DRA. Obowiązek ten od 2022 roku objął wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie. Niedotrzymanie terminu może skutkować karą w wysokości 5000 zł

Wszedł ważny obowiązek w ZUS. Za zwłokę wysoka kara

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie. Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ponieważ podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne może być, co miesiąc inna, przedsiębiorcy są zobligowani przesłać, co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniowe.

- Od tego roku składanie deklaracji DRA jest obowiązkowe również dla tych przedsiębiorców, u których deklaracje rozliczeniowe z miesiąca na miesiąc będą takie same – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od 10 miesięcy bardzo duża ilość płatników nie składa do nas tych dokumentów a to może skutkować karą w wysokości 5000 zł – przestrzega.

Ostateczne rozliczenie rocznej składki zdrowotnej w deklaracji za kwiecień 2023

Rzeczniczka wyjaśnia, że ostateczne rozliczenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi w deklaracji rozliczeniowej za m-c kwiecień 2023. - Wówczas ustalona zostanie różnica między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego (w zależności od formy opodatkowania). Jeśli z obliczeń wyniknie nadpłata, to przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o zwrot nadmiarowej wpłaty na swoje konto bankowe - informują przedstawiciele ZUS.

Jak dodają, do ustalenia poprawnego salda konta przez ZUS niezbędne są miesięczne deklaracje rozliczeniowe. Jednak duża liczba płatników rozliczenia nie składa. - Wynika to z pewnością z tego, że przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają - mówi Iwona Kowalska-Matis. – My wprawdzie wysyłamy do firm informacje o braku rozliczeń, ale nadal wielu przedsiębiorców się z tego obowiązku nie wywiązuje - dodaje.

Od 2022 roku z obowiązku składania ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA co miesiąc są zwolnieni wyłącznie:

  • duchowni
  • osoby składające dokumenty za nianie
  • osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

- Dla płatnika, który nie przekaże dokumentów za dany miesiąc utworzony będzie automatycznie wymiar składek z urzędu, co może skutkować błędnym rozliczeniem - ostrzegają w ZUS.

Kiedy składać ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA. Są trzy terminy

Pierwszą deklarację do ZUS składasz w kolejnym miesiącu po rejestracji firmy. Także w kolejnym miesiącu po rejestracji firmy zaczynasz opłacać składki do ZUS.

  • Jeśli zarejestrowałeś firmę pierwszego dnia miesiąca, deklarację rozliczeniową ZUS DRA składasz za ten i każdy kolejny miesiąc
  • Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, deklarację ZUS DRA składasz za niepełny okres rozliczeniowy i drugą – za kolejny pełny miesiąc
  • Jeśli wznawiasz działalność w trakcie miesiąca, deklarację ZUS DRA składasz za niepełny okres rozliczeniowy i drugą – za kolejny pełny miesiąc.

Od stycznia 2022 roku obowiązują trzy terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych płatności składek:

  • do 5. dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.
Sonda
Czy masz już profil w PUE ZUS?
Forum w Karpaczu 2022: Aleksandra Wilk
Najnowsze