Rekrutacja na studia 2022

i

Autor: canva.com

Stypendium socjalne

Wyższe stypendium socjalne na uczelni! Nowe stawki już od stycznia 2023

2022-11-22 14:06

Mam potwierdzenie od minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, że prawdopodobnie od stycznia 2023 r. nastąpi podniesienie minimalnej pensji profesora na uczelniach o ok. 12 proc. - powiedział PAP wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki. Zapowiedział też zwiększenie dostępności do stypendium socjalnego.

Wyższe stawki na uczelniach już od stycznia 2023

Pensje na uczelniach uzależnione są od pensji profesorów. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym, że dla profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83 proc., a dla adiunkta – wynosi nie mniej niż 73 proc.

Zgodnie z obowiązującym od 2018 r. rozporządzeniem wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6 410 zł. Środowiska akademickie wnioskują do resortu o jego podwyższenie.

"Zmiana tego rozporządzenia już się realizuje - mamy potwierdzenie ze strony minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, że za sprawą podniesienia minimalnego wynagrodzenia profesora, nastąpią podwyżki dla nauczycieli akademickich, prawdopodobnie od 1 stycznia 2023 r., a nie jak wcześniej zapowiadaliśmy - od 1 maja 2023 r. Mamy na to zagwarantowane środki przewidziane w ramach budżetu" - powiedział PAP wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

"Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to podniesienie minimalnego wynagrodzenia profesora w granicach 12 proc." - dodał Bernacki.

Dostępność do stypendium

Wiceminister zapowiedział też wprowadzenie regulacji, która ma zwiększyć dostępność stypendium socjalnego dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. W Sejmie procedowany jest projekt noweli, według którego od stycznia 2023 r. uczelnie będą mogły podnieść wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne z 1051,7 zł do 1294,4 zł na osobę w rodzinie (netto). Rozwiązanie to trafiło w formie poprawki do rządowego projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów z tego względu, by - jak podkreślił Bernacki - mogło wejść w życie jak najszybciej.

Sonda
W którym z tych miast Polski najbardziej chciał(a)byś studiować?
Pieniądze to nie wszystko. Cezary Kochalski
Najnowsze