ZUS

i

Autor: SHUTTERSTOCK ZUS

Otrzymujesz takie świadczenie z ZUS? Właśnie ogłoszono podwyżkę

2022-03-16 11:48

Program Mama 4 plus to wsparcie dla matek, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Od marca 2022 świadczenie to jest wyższe i wynosi tyle, co minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. W Polsce świadczenie z programu otrzymuje około 66 tys. osób. Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł.

- Świadczenie to może być przyznane ojcom po 65 roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci — wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Sedno Sprawy - Paweł Szefernaker

Jak dostać świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.

Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu — w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Sonda
Czy jesteś zadowolony z wysokości swojej emerytury?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze