Z biznesplanem po kapitał

2008-11-12 17:00

Przygotuj się na rozmowy z bankiem lub partnerem.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania, czyli opracowania biznesplanu. Nie obejdziesz się bez niego, składając wniosek kredytowy czy rozpoczynając rozmowy z potencjalnym inwestorem.

Zawsze powinieneś pamiętać, kto jest adresatem biznesplanu i jakich informacji oczekuje. Co innego w biznesplanie będą chcieli zobaczyć bankowcy, ewentualni pożyczkodawcy, co innego inwestorzy. W ramach biznesplanu musisz opracować strategię rozwoju firmy - napisać swojego rodzaju przewodnik z informacjami o tym, jak ma ona funkcjonować przez następne trzy, pięć czy więcej lat.

Streszczenie

Biznesplan otwiera streszczenie, czyli zarys tego, co firma zamierza zrobić i co zostanie dokładnie opisane w następnych rozdziałach. Jedno- lub dwustronicowe streszczenie może zadecydować o tym, czy czytający zainteresuje się dalszymi rozdziałami, dlatego należy umieścić w nim tylko najważniejsze informacje: krótki opis przedsięwzięcia, przewidywane koszty, potrzeby, prognozy finansowe. Wprowadzenie, w którym powinno się znaleźć streszczenie całego przedsięwzięcia, jest jedną z najważniejszych części planu.

Pomysł

Część druga polega na wyłożeniu pomysłu, czyli np. szczegółowym opisie produktu - powinieneś podkreślić potrzebę pojawienia się lub zwiększenia jego obecności na rynku.

Rynek

W trzeciej części podajesz informacje o potencjalnych klientach oraz uzasadniasz, dlaczego będą zainteresowani właśnie twoim produktem. Możesz tu określić zalety wyrobu, jego cenę, przewagę nad porównywalnymi produktami dostępnymi na rynku.

Reklama

W kolejnym rozdziale przedstawiasz sposób prowadzenia kampanii informacyjnej dla klientów, charakteryzujesz tych, którzy mogą być szczególnie zainteresowani produktem, pokazujesz te nośniki reklamy, z których chcesz skorzystać i określasz wysokość budżetu przeznaczonego na reklamę.

Czego potrzebujesz

Następny krok to opis instrumentów realizacji, czyli tego, co przyczyni się do powstania produktu (np. potrzebne materiały, maszyny, kadry itp.).

Organizacja

Odrębny rozdział musisz poświęcić opisowi organizacji i zarządzania. Określasz tu co i kiedy będzie realizowane.

Plan działania

W kolejnym rozdziale prezentujesz szczegółowy plan finansowy wprowadzenia produktu na rynek (koszty oraz posiadane i spodziewane źródła finansowania, najlepiej udokumentowane). Powinieneś wskazać, ile pieniędzy firma potrzebuje, kiedy i jak zostaną one wykorzystane, podać wielkość wniesionego przez ciebie kapitału.

Opis ryzyka

Osobno powinieneś przeanalizować ryzyko, czyli opisać zagrożenia, jakie mogą spotkać projekt.

Prognoza

Ostatnim rozdziałem biznesplanu jest prognoza finansowa, czyli zestawienie zakładanych wydatków i przychodów. Punktem wyjścia jest wielkość sprzedaży i koszty. Na koniec warto zamieścić krótkie podsumowanie. Musisz udowodnić, że inwestorowi (bankowi) przedstawiona została atrakcyjna i realna propozycja i skonkretyzować, w jaki sposób i kiedy zwrócą się włożone pieniądze.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze