Limit dorabiania do emerytur, ZUS zawiesza świadczenia

i

Autor: Shutterstock Limit dorabiania do emerytur, ZUS zawiesza świadczenia

Błędy ZUS

Zaniżone emerytury tysięcy Polaków. Minister ujawnia dane

2023-03-05 18:26

Tysiące Polaków przez lata dostawało zaniżone emerytury i renty z ZUS. Przyczyną były błędy w wyliczaniu świadczeń - informuje dziennik "Fakt". Dane ujawnił wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Poszkodowani seniorzy otrzymali wyrównanie do wysokości należnego świadczenia, ale tylko za 3 lata wstecz.

Ile Polaków otrzymywało zaniżone emerytury?

Tysiące seniorów zostało poszkodowanych przez błędne decyzje ZUS i otrzymywało zaniżone emerytury bądź renty. – W ZUS, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezes ZUS, w latach 2016-2022 ujawniono 17 145 błędnie wydanych decyzji – poinformował wiceminister rodziny Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację, którą wystosowały parlamentarzystki KO. Wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika miało miejsce w 16 008 sprawach.

Liczba błędnie wydanych decyzji stanowi 0,038 proc. załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe – twierdzi Stanisław Szwed. Jak dodaje minister "sprawy, w których doszło do ustalenia nieprawidłowej wysokości świadczenia nie są rezultatem celowego działania". - pisze „Fakt”.

Błędy wynikają też z winy seniorów

Jak uważa wiceminister Szwed - błędy w wyliczeniu emerytury mogą wynikać nie tylko z winy pracownika, ale także samych seniorów. – Prezes ZUS wyjaśniła, że nieprawidłowe ustalenie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych może wynikać zarówno z przyczyn leżących po stronie ZUS, np. na skutek błędnego wprowadzenia do systemu informatycznego okresu zatrudnienia lub osiąganego wynagrodzenia, jak również z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy, np. w przypadku celowego wprowadzenia ZUS w błąd przez przedłożenie dowodów, które nie są zgodne ze stanem faktycznym sprawy – twierdzi wiceminister rodziny.

Wyrównanie emerytury tylko za 3 lata wstecz

W przypadku zaniżonego świadczenia ZUS wypłaca wyrównanie. Ale tylko za trzy lata wstecz. Jeśli ktoś dostawał zaniżoną emeryturę np. przez 10 lat, nie może liczyć na to, że państwo mu ten błąd w całości finansowo zrekompensuje. Jak mówi wiceminister Szwed, rząd nie pracuje nad zmianami w przepisach, które pozwoliłyby odzyskać poszkodowanym seniorom całość faktycznie poniesionych strat, a nie tylko za 3 lata wstecz.

Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze