Zus

i

Autor: Shutterstock Zus

Pieniądze dla emerytów

Seniorze, sprawdź jak zwiększyć emeryturę: 7 łatwych sposobów na wyższą emeryturę

2023-03-04 18:13

ZUS przyznał ci emeryturę w określonej wysokości, ale to nie oznacza, że nie możesz mieć wyższego świadczenia. Corocznym sposobem na podniesienie jego wysokości jest waloryzacja emerytury. W tym roku rekordowa. Ale to nie jedyny sposób na podwyższenia świadczeń.

Spis treści

  1. Przelicz kapitał początkowy
  2. Minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych
  3. Wybierz korzystniejszą tabelę życia
  4. Udowodnij okresy zatrudnienia
  5. Udowodnij zarobki
  6. Sprawdź, czy masz prawo do dodatków
  7. Nadal pracuj

W 2023 roku emeryci i renciści dostaną większe pieniądze, bo zostanie im wypłacona 13. i 14. emerytura. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane razem ze świadczeniami wypłacanymi za marzec i kwiecień 2023. Wyższą emeryturę zapewnił również Polski Ład. Osoby, których świadczenia wynoszą do 2,5 tys. zł brutto już od 1 stycznia 2022 nie płacą podatku. Możesz również sam poszukać sposobów na wyższą emeryturę. Sprawdź, jak uzyskać wyższe świadczenie.

Przelicz kapitał początkowy

Kapitał początkowy to odtworzone wartości składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacałeś lub opłacał za ciebie pracodawca do końca 1998 roku. Wtedy składki te nie były zapisywane na indywidualnych kontach w ZUS, jak jest obecnie. Od wysokość kapitału początkowego w dużej mierze zależy wysokość emerytury.

Uwaga, kobieto! Jeśli przed 1999 rokiem opiekowałaś się dzieckiem przebywając na urlopie wychowawczym i masz emeryturę wyliczoną z uwzględnieniem kapitału początkowego, powinnaś złożyć wniosek o jego przeliczenie, a otrzymasz wyższy wskaźnik za lata sprawowania tej opieki.

Ważne! Sprawdź również, czy masz dobrze policzone lata studiów. Możesz powiększyć swój kapitał początkowy, dzięki temu, że czas studiów liczony jest w porównaniu do całego okresu zatrudnienia, a nie tylko w porównaniu do daty przejścia na emeryturę. 

Minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych

Od stycznia 2009 r., ZUS może przyjmować do wyliczeń - zamiast zerowych zarobków - obowiązującą w danych latach wysokość płacy minimalnej (zasada ta dotyczy osób, które były zatrudnione na umowę o pracę). Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które nie są w stanie przedłożyć brakującej dokumentacji płacowej i tym samym są pozbawione możliwości uzyskania wyższej emerytury. Jeśli do tej pory nie zgłosiłeś wniosku o „zamianę” wynagrodzenia zerowego na minimalne, możesz to zrobić w każdym czasie. 

Wybierz korzystniejszą tabelę życia

Emerytura według nowych zasad wyliczana jest w ten sposób, że suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS dzielona jest przez tzw. dalsze średnie trwanie życia. Natomiast średnie dalsze trwanie życia (czyli ile lat i miesięcy po przejściu na emeryturę jeszcze statystycznie będziemy żyć) ustalane jest na podstawie tablic ogłaszanych co roku przez prezesa GUS i zależy od wieku, w którym przechodzi się na emeryturę. 

Z obowiązujących tablic mogą skorzystać też osoby, które już otrzymują emeryturę, ale dorabiają do niej. Przeliczenie emerytury jest więc możliwe wtedy, gdy emeryt pracuje i na jego konto wpływają składki.

Udowodnij okresy zatrudnienia

Każdy na nowo dostarczony dowód potwierdzający lata pracy i uwzględniony przez ZUS, to szansa na wyższe świadczenie. Poszukaj dokumentów, sprawdź domowe szuflady i archiwa. Pamiętaj, że powstają nowe archiwa gromadzące dokumentację pracowniczą, z każdym rokiem powiększa się także wykaz zlikwidowanych i przekształconych firm opracowany przez ZUS. Część informacji możesz znaleźć nie wychodząc z domu – przeglądając bazę zlikwidowanych zakładów pracy na stronie internetowej www.zus.pl

Warto więc sprawdzić, czy nie ma gdzieś dokumentacji, która podniesie wysokość świadczenia. Ewentualnie  poszukaj świadków, którzy potwierdzą, że pracowałeś w danej firmie, jaki rodzaj pracy wykonywałeś, jak długo byłeś zatrudniony, czy była to praca na cały etat, czy byłeś ubezpieczony itp.

Ważne! Możliwość udowodnienia zatrudnienia przy pomocy świadków dotyczy tylko dokumentów, które zaginęły przed 15 listopada 1999 r. 

Udowodnij zarobki

Dotarłeś do zarobków, które uzyskiwałeś przed przyznaniem świadczenia, a których nie przedłożyłeś ubiegając się o emeryturę? Mogą one podnieść twoją emeryturę. Przynieś do ZUS zaświadczenie, a pracownicy sprawdzą, czy przyjęcie zarobków z tego zaświadczenia do podstawy wymiaru będzie korzystne. Jeśli przechodziłeś na emeryturę dawno, jeszcze przed 1999 r., może korzystniejsze będą zarobki z innych lat niż te, od których obliczono ci emeryturę. A może korzystniejsze będą zarobki z 10 kolejnych lat, czy nawet z 20 lat wybranych ze wszystkich lat pracy? Warto sprawdzić. 

Uwaga! Warunkiem takiego przeliczenia emerytury jest wyższy wskaźnik podstawy wymiaru świadczenia. Kwota bazowa będzie wprawdzie ta sama, jednak wyższy wskaźnik zagwarantuje ci wyższe świadczenie.

Sprawdź, czy masz prawo do dodatków

Niektórym emerytom przysługują dodatki do świadczeń - m.in. świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP, dla strażaków ochotników i ratowników górskich; dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat; dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji; dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i inne. Dodatki te są co roku waloryzowane razem z emeryturą czy rentą. Wykaz dodatków znajdziesz na stronie www.zus.pl

Nadal pracuj

Pierwszym podstawowym sposobem na zwiększenie świadczenia jest podjęcie aktywności zawodowej na emeryturze. Jeśli tylko zdrowie ci dopisuje i masz możliwości to pracuj po przyznaniu świadczenia. Każdy przepracowany miesiąc ma wpływ na jego wysokość. Musisz jednak pamiętać, że liczą się tylko te okresy pracy, za które odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne. 

Pieniądze to nie wszystko - Dawid Piekarz
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze