Oszuści podają się za pracowników ZUS. Jak działają naciągacze?

i

Autor: pixabay

Mama 4 plus

Wyższa emerytura dla matek. Komu przysługuje świadczenie? Ile można dostać?

2023-03-20 5:04

Program "Mama 4 plus" zapewnia środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. W jakiej wysokości wypłacana jest emerytura matczyna i kto może ją dostać?

Mama 4 plus – dla kogo świadczenie?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego cii niezbędne środki utrzymania i jesteś:

* matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,

* ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej .Aby otrzymać świadczenie, musisz mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia).

Chcesz otrzymać świadczenie Mama 4 Plus? Konieczny wniosek

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk znajdziesz w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu — w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Jaka jest wysokość emerytury dla matek Mama 4 Plus?

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości najniższej emerytury. Świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji i  od 1 marca 2023 r. wynosi ona 1588,44 zł brutto. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez ciebie emerytury albo renty.

Kiedy nie otrzymasz emerytury dla matek Mama 4 Plus?

Nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli jesteś:

* uprawniony/uprawniona do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,

* tymczasowo aresztowany/aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

* sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,

 * długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci.

Sonda
Czy czekasz już na emeryturę?
Tańczące z promocjami_2023_03_02
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze