matka dziecko

i

Autor: SHUTTERSTOCK matka dziecko

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny w 2024 roku. Ile wynosi i jakie jest kryterium dochodowe?

2024-04-14 5:27

Zasiłek rodzinny jest kluczowy dla wsparcia w wychowaniu potomstwa. Korzystać z niego mogą rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni, a także studenci. Jak kształtuje się wysokość zasiłku rodzinnego i jego próg dochodowy w 2024 roku?

Zasiłek rodzinny 2024 - jakie jest kryterium dochodowe?

Przyznanie zasiłku zależy od decyzji administracyjnej i wieku dziecka. W 2024 roku wysokość tego zasiłku wynosi:

  • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 lat,
  • 124 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  • 135 zł na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat, jeśli kontynuuje naukę

Ważnym warunkiem otrzymania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. W 2024 roku kryterium dochodowe wynosi 674 zł brutto lub netto. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub ucząca się, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

Kwoty 674 zł i 764 zł są wartościami netto, co oznacza, że są to dochody pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotne oraz kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Jak liczyć dochód na osobę w rodzinie? Dochód na osobę liczy się z roku poprzedzającego rok zasiłkowy. Dochody wszystkich członków rodziny sumuje się, dzieli przez liczbę miesięcy, a następnie przez liczbę osób w rodzinie.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny prowadzi gospodarstwo rolne, dochód z niego liczy się jako 1/12 dochodu ogłaszanego przez GUS za hektar przeliczeniowy. Dochód z terenu dzierżawionego pomniejsza się o czynsz dzierżawny.

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć we właściwym urzędzie, biorąc pod uwagę wiek dziecka oraz kryterium dochodowe.

QUIZ PRL. Czym pachniała Polska Ludowa?

Pytanie 1 z 15
Popularne perfumy dla pań w charakterystycznej niebieskiej butelce ze złotym korkiem to:
QUIZ PRL. Czym pachniał PRL?
Tańczące z promocjami 11.04.2024
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze