Uniwersytet Warszawski

i

Autor: Wojciech Traczyk

Zaskakujący ranking „Perspektyw”. UW i UJ razem na pierwszym miejscu!

2015-06-09 16:42

To wydarzenie bez precedensu w całej 16-letniej historii rankingu uczelni wyższych przygotowywanego przez magazyn „Perspektywy”. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński, które do tej pory wymieniały się tytułem najlepszej uczelni w kraju, znalazły się ex aequo na pierwszym miejscu! Miejsce trzecie dumnie zajmuje zaś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu.

Takiej oceny specjalistów „Perspektyw” chyba nikt się nie spodziewał. Zarówno Uniwersytet Warszawski jak i Jagielloński uzyskały maksymalną liczbę punktów w zestawieniu, a więc w tym roku Polska może się pochwalić aż dwiema najlepszymi uczelniami.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie studiować, aby dobrze zarabiać

Za poznańskim Uniwersytetem im. Mickiewicza, będącym na trzecim miejscu, uplasowały się, także ex aequo, dwie Politechniki – Warszawska i Wrocławska, a po nich najlepsza jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Maksymalnie 100 pkt.

Ranking polskich uczelni wyższych jest co roku przygotowywany w oparciu o decyzję Kapituły Rankingu. Jej członkowie oceniają, która polska uczelnia jest bliska ideału. A ideałem tym według nich jest taka jednostka, która „prowadzi badania na światowym poziomie, jest blisko powiązana z rynkiem pracy oraz gospodarką i stwarza studentom jak najlepsze warunki do studiowania. W duchu i w działaniu jest zaś innowacyjna i międzynarodowa”. Specjaliści oceniają uczelnie, przyznając im punkty, których maksymalna liczba może wynieść 100. Tyle właśnie zdobyły UW i UJ.

Prestiż i innowacyjność

Z czego składa się suma punktów? W przypadku uczelni akademickich bierze się pod uwagę takie czynniki jak prestiż, za który można otrzymać maksymalnie 24 pkt., potencjał naukowy (maks. 15 pkt.), efektywność naukowa (maks. 26 pkt.), warunki kształcenia (maks. 11 pkt.), umiędzynarodowienie (maks. 15 pkt.) i innowacyjność (maks. 9 pkt.). Oceniane są wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju (publiczne i niepubliczne) posiadające uprawnienia habilitacyjne lub minimum dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

TOP 10 UCZELNI W 2015 R. WG „PERSPEKYW” (liczba punktów):

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (100)
1. Uniwersytet Warszawski (100)
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (86.6)
4. Politechnika Warszawska (82.8)
4. Politechnika Wrocławska (82.8)
6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (81.5)
7. Uniwersytet Wrocławski (74.5)
8. Warszawski Uniwersytet Medyczny (67)
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (65.4)
10. Gdański Uniwersytet Medyczny (65.3)

Pełne zestawienie znajdziesz tutaj >>> o metodologii rankingu przeczytasz tu >>>

Najnowsze