do zmiany formy opodatkowania zostało niewiele czasu

i

Autor: Shutterstock do zmiany formy opodatkowania zostało niewiele czasu

Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS. Kto musi to zrobić?

2021-01-19 13:53

Od początku 2021 roku nowo podpisane umowy o dzieło przedsiębiorcy muszą zgłaszać w ZUS. Rejestr ma pozwolić dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło, a zgromadzone w nim informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. Za brak rejestracji umowy grozi 5 tys. zł kary. Sprawdź, kto nie jest zobowiązany do zgłaszania umów o dzieło.

ZUS wysyła emerytom po kilkanaście tysięcy. To nie pomyłka. Emerycie! Nie przegap przelewu

Pracodawcom i przedsiębiorcom od 1 stycznia 2021 r. przybył nowy obowiązek względem ZUS - muszą oni zgłaszać zawierane umowy o dzieło. Obowiązek zgłaszania umów spoczywa na płatnikach składek lub osobach fizycznych, które zlecą wykonanie dzieła. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni od chwili zawarcia umowy.

ZOBACZ: Rząd zajrzy ci na konto. Ministerstwo ma system prześwietlania finansów obywateli

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie dotyczy jednak wszystkich umów. Wyłączone z niego są umowy:

  • zawarte z własnym pracownikiem,
  • wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Z obowiązku rejestracji umów o dzieło są wyłączonetakże  takie podmioty i jednostki organizacyjne jak stowarzyszenia, fundacje czy spółki prawa handlowego niebędące płatnikami składek (niepodlegające obowiązkowi rejestracji w ZUS jako płatnicy składek), niezgłaszające do ubezpieczeń społecznych żadnego ubezpieczonego, ani siebie.

Jak zgłosić umowę? Każdą nowo podpisaną umowę o dzieło należy wykazać w formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Można tego dokonać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Firmy i biznesy gwiazd

Pytanie 1 z 6
Jest właścicielem restauracji Southern Hospitality w Nowym Jorku. Poza tym ma udziały w Stipple, a także stworzył firmę Miso Media, która projektuje mobilne aplikacje...

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze