ZUS, emeryci

i

Autor: Shutterstock ZUS, emeryci

Emerytury w Polsce

Dobra wiadomość dla Polaków. Będą wyższe świadczenia z ZUS

2023-02-09 11:02

Główny Urząd Statystyczny podał kwotę bazową 2022, która będzie obowiązywała od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024. Wskaźnik ten ma bardzo ważny wpływ na wysokość emerytury. Kwota ta stanowi kwotę bazową do obliczania wysokości emerytur i rent. Jest ona niezbędna do ustalenia wysokości emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. Część socjalna takiej emerytury stanowi 24% kwoty bazowej (w 2023 roku będzie to kwota rzędu 1329,66 zł)

Kwota bazowa. GUS podał wskaźnik na 2023 rok

Kwota bazowa w 2022 r. wyniosła 5540,25 zł - podał właśnie Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania średnia kwota bazowa w kraju w 2021 roku wyniosła 4944,79 zł, a w 1999 roku wyniosła raptem 1327,44 zł. Podane wielkości służą do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co takie dane oznaczają w praktyce? Kwotę bazową bierze się pod uwagę przy wyliczaniu świadczeń z ZUS od marca danego roku. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.), kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik obowiązuje w okresie: 1.03.2023 r. - 29.02.2024 r.

Kwota ta (od marca 5540,25 zł) stanowi kwotę bazową do obliczania wysokości emerytur i rent. Jest ona niezbędna do ustalenia wysokości emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. Część socjalna takiej emerytury stanowi 24% kwoty bazowej (od marca 2023 roku będzie to kwota rzędu 1329,66 zł). Kwota bazowa jest również ważna przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury.

W 2023 roku emerytury i renty będą w marcu waloryzowane. W związku z tym, że mamy rekordową inflację i brak realnego wzrostu wynagrodzeń, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosić będzie 14,8 proc. Najniższa emerytura wzrośnie o 250 zł do kwoty 1588.44zł. 

Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze