Zrównoważony rozwój w KGHM

2020-05-19 0:00
Zrównoważony rozwój w KGHM
Autor: Materiały Prasowe

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. od niemal 60 lat wydobywa i przetwarza cenne surowce. Dostarcza światu produkty, zwłaszcza miedź, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. Działa z poszanowaniem środowiska naturalnego, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Historia KGHM sięga tzw. Starego Zagłębia Miedziowego, jednak jej bieg przyspieszył w 1957  r. wraz z odkryciem na Dolnym Śląsku nowego i jednego z największych na świecie złóż rud miedzi. Złoże to jest nadal efektywnie i racjonalnie eksploatowane. Dzisiaj KGHM Polska Miedź to globalny oraz innowacyjny potentat metalurgiczny.

Firm a jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji – i jest jednym ze światowych liderów produkcji miedzi, a drugim co do wielkości producentem srebra na świecie. Produkuje również złoto, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 tys. pracowników. Inwestuje swoje zyski w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, najlepsze dostępne praktyki oraz w rozwój pracowników.

DLA LUDZI, ŚRODOWISKA I KLIMATU

KGHM Polska Miedź ma świadomość, że zrównoważony rozwój branży surowcowej stał się wielkim wyzwaniem dla współczesnego świata. Trzeba więc sprawiać, by przemysł i środowisko naturalne mogły istnieć obok siebie. Tak wydobywać, by ocalić świat dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Jako sygnatariusz Agendy 2030 firma funkcjonuje na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary, jak: społeczeństwo, środowisko, ekonomia i gospodarka, bezpieczeństwo oraz efektywność zasobowa. KGHM stara się minimalizować swój wpływ na cele wymienione w Agendzie 2030 – czystą wodę i warunki sanitarne, działania w zakresie klimatu i życie na lądzie. Zaś wzmacnia cele – czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca oraz innowacyjność, przemysł, infrastruktura. W roku 2018 firma włączona została do indeksu FTSE4Good. Status uczestnika FTSE4Good to dowód uznania dla prowadzonej przez spółkę działalności ukierunkowanej na obszary ESG, tj. ochronę środowiska, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. KGHM przynależy także do indeksu WIG-ESG (poprzednio RESPECT Index) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Realizacji tych zamierzeń sprzyja unikalny, niespotykany wśród innych spółek z branży surowcowej, łańcuch technologiczny. Spółka we własnym zakresie realizuje zadania od eksploracji, poszukiwania i pozyskiwania surowców przez ich wydobycie, produkcję, transport, docieranie do odbiorców i interesariuszy, a kończąc na odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, tak aby w każdym z tych etapów możliwie ograniczać swój negatywny wpływ na otoczenie.

KGHM STAWIA NA INNOWACJE

KGHM Polska Miedź należy do Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych w Brukseli. Głównym celem Platformy jest uczynienie z nieskłonnego do zmian przemysłu branży innowacyjnej, nastawionej na zmiany i współpracującej z nauką. Spółka ma w tym doświadczenie, bo sama stawia na innowacje. Firma stale poszukuje technologii, które pomogą jej z jednej strony obniżyć koszty produkcji, a z drugiej pozwolą na lepsze wykorzystanie złóż – większy odzysk miedzi i metali jej towarzyszących. KGHM dba jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i o ochronę środowiska naturalnego, a w tym także pomocne są innowacje. Obecnie KGHM Polska Miedź przeznacza na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe około 40 mln zł rocznie. Jednak chce znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie w ten obszar i planuje w 2023 r. przeznaczać na to 1 proc. rocznego przychodu, co ma stanowić blisko 200 mln zł rocznie! Firma buduje swoją przyszłość w oparciu o e-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digitalizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 4.0 (m.in. chodzi o lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, budowę spójnego łańcucha dostaw, oszczędność energii, a także bezpieczeństwo).

Świat potrzebuje miedzi

Europa dąży do neutralności klimatycznej, a kluczowym surowcem dla realizacji tej idei jest miedź. Dzięki niej innowacyjne sektory gospodarki, w tym także rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej, mogą się rozwijać.

DBAŁOŚĆ O STOSUNKI DOBROSĄSIEDZKIE

Serce KGHM bije na Dolnym Śląsku. Spółka dba, by sąsiedzkie relacje były jak najlepsze. W ubiegłym roku wsparła lokalne gminy i ich mieszańców nie tylko wpływami z podatków, lecz także poprzez uruchomienie prozdrowotnych programów m.in. w Głogowie czy Legnicy. Zainicjowała programy wspierające rodziny oraz działania zrównoważonego rozwoju.

KGHM ze szczególną troską podchodzi do kwestii środowiskowych i bezpieczeństwa pracowników. Prowadzi Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, sięga po niestandardowe rozwiązania i innowacyjne technologie.

Miedź jest surowcem niezbędnym do transformacji klimatycznej. Przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez społeczeństwa Unii Europejskiej o ~75%, przy czym odpowiada tylko za 0,4% emisji GHG. KGHM jest zaangażowana w tworzenie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko naturalne. W ubiegłym roku spółka zintensyfikowała prace nad projektami dotyczącymi energii ze źródeł odnawialnych, rozwijała gospodarkę obiegu zamkniętego i angażowała się w rozwój elektromobilności.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST KGHM POLSKA MIEDŹ

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze