ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Praca

ZUS rozdaje 100 milionów złotych! Wniosek o pieniądze można składać do 18 maja

2023-03-13 9:37

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku" - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy

"Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku" - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak dodała prezes Zakładu, w ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej, niż 300 tys. zł. Wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć - wyłącznie w formie elektronicznej - za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej, niż raz na 3 lata

Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Sonda
Czy na budowach przestrzega się zasad BHP?
Najnowsze