Logo ZUS

i

Autor: materiały prasowe

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie i cofa świadczenia na kwotę 200 mln zł

2016-02-17 12:55

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. W ubiegłym roku kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń wyniosła 195,8 mln.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Zobacz: Ochroniarze pracują za ok. 6 zł na godzinę w publicznych placówkach

W minionym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 584,1 tys. kontroli osób  posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 24,6 tys. decyzji  wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 15,2 mln zł.


Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł do ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w 2015 r. obniżono wypłaty o 175,3 mln zł dla 220,5 tys. osób.

Przeczytaj: Wizażysta - jeden z naszych "45 pomysłów na biznes"

Okazuje się również, że wile osób nie dostarcza zwolnienia lekarskiego na czas do swoich firm. Jeśli chory nie zrobi tego w  wciągu 7 dni, to ponosi tego konsekwencje. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w 2015 r. 88,8 tys. osób i opiewało na sumę 5,3 mln zł.


Jak informuje ZUS, łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w ostatnich trzech miesiącach 2015 r. wyniosła niemal 47,7 mln zł, a w całym 2015 r. to aż 195,8 mln zł.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze