SuperBiz firma Wsparcie dla nowej firmy

Wsparcie dla nowej firmy

11.12.2011, godz. 02:00
Wsparcie dla nowej firmy
foto:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera przedsiębiorców stawiających na innowacje w biznesie lub usługi internetowe. PARP oferuje w tej dziedzinie spory wachlarz programów wsparcia w zależności od profilu przyszłej działalności.

Dotacje na innowacje

Aby uzyskać pomoc, warto bliżej zapoznać się z Programem Innowacyjna Gospodarka. Mówiąc najogólniej, jest on skierowany do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać zarówno pomoc merytoryczną w rozwoju firmy, jak i dotacje pieniężne na ten cel. Po szczegóły warto zajrzeć na stronę www.poig.gov.pl.

Firma w inkubatorze

Pomoc, choć niekoniecznie w postaci finansowej, przedsiębiorcom z obszaru nowoczesnych technologii oferuje inkubator technologiczny. To program, w ramach którego możesz uzyskać m.in. miejsce na prowadzenie biznesu oraz doradztwo z różnych dziedzin i pomoc w pozyskaniu środków finansowych. Pobyt firmy w inkubatorze trwa od 3 do 5 lat. W końcowym okresie firma przystosowuje się już do funkcjonowania zgodnie z regułami wolnego rynku. Na pomoc w założeniu własnego biznesu może też liczyć środowisko akademickie - studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni. Zainteresowanym takim wsparciem polecamy stronę www.efs.gov.pl.

Środki dla e-biznesu

Planujesz prowadzić własny biznes w sieci? W zależności od profilu działalności firmy możesz szukać konkretnej pomocy.

Jeśli w ramach działalności gospodarczej planujesz świadczenie co najmniej jednej e-usługi albo wytwarzanie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia takiej e-usługi, postaraj się o wsparcie w ramach działania 8.1 PO IG.

Gwarantuje ci on dofinansowanie - m.in. na zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt, promocję projektu, zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych i szkoleniowych, ale też na koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń. Warunki: musisz być mikro- lub małym przedsiębiorcą i prowadzić firmę nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rejestracji. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 80 proc. wydatków kwalifikowanych projektu (czyli takich, które podlegają refundacji z funduszy unijnych). Maksymalna wartość tych wydatków nie może przekroczyć 700 tys. zł. Uwaga! Nie możesz liczyć na wsparcie, jeśli myślisz o świadczeniu usług poczty elektronicznej, hostingu, rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Z kolei jeśli współpracujesz w formie elektronicznej z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, możesz skorzystać ze wsparcia projektu 8.2 PO IG.

Gra jest warta świeczki, bo możesz dostać dofinansowanie w wysokości nawet 2 mln zł. Na co konkretnie? Na dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych kooperantów, co umożliwi automatyczną wymianę informacji między wami. Pieniądze otrzymasz też m.in. na zakup oprogramowania i sprzętu, a także szkoleń specjalistycznych. Wysokość wsparcia zależy m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków podlegających refundacji z funduszy unijnych.

Gdzie szukać porady i informacji

Uwaga! Jeśli jesteś zainteresowany działalnością w dziedzinie gospodarki elektronicznej i potrzebujesz informacji lub porady, skorzystaj z pomocy E-Punktu. Poznasz w nim m.in. swoje prawa i obowiązki jako usługodawcy, procedury reklamacji oraz naprawiania szkody w przypadku sporów. Dowiedz się także, jakie instytucje bądź stowarzyszenia udzielą ci bardziej szczegółowych informacji lub praktycznej pomocy. Wystarczy zajrzeć na stronę: www.web.gov.pl/e-punkt.

Tu znajdziesz pomoc

Chcesz rozwinąć własną firmę? Zgłoś się do jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF), które są lokalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości. RIF-y zajmują się m. in. udzielaniem informacji o dostępnych w PARP programach dofinansowania przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Razem z PARP obsługują też wdrażane programy od strony administracyjnej.

Sprawdź, gdzie znajdziesz wsparcie w twoim województwie. Poniżej lista RIF.

Dolnośląskie

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., ul. Krupnicza 13 (IV piętro), 50-075 Wrocław, tel. 71 79 70 400, fax 71 79 70 407,

e-mail: warr@warr.pl, http://www.warr.pl

Kujawsko-pomorskie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

S.A., ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, tel. 56 621 04 21; 621 05 68; 622 50 01; 657

60 78; 657 60 81, fax 56 622 28 99, e-mail: sekretariat@tarr.org.pl, www.tarr.org.pl

Miejsce przyjmowania wniosków: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalna Instytucja Finansująca, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, tel. 56 657 14 59, fax 56 654 88 24

Lubelskie

Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 743 65 43; 743 73 25, fax 81 743 73 26, ul. Tomasza Zana 41,

20-601 Lublin, tel. 81 528 92 51,

fax 81 743 73 24, e-mail: lfr@lfr.lublin.pl, http://www.lfr.lublin.pl

Lubuskie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, tel. +48 68 327 05 04, tel./fax +48 68 325 38 88 e-mail: agencja@region.zgora.pl, www.region.zgora.pl

Łódzkie

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź tel. 42 664 30 40; pk - 664 30 44, fax 42 664 37 50, e-mail: larr@lodz.pl, http://www.larr.lodz.pl

Małopolskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, tel. 12 617 66 01, fax 12 617 66 66

e-mail: biuro@marr.pl, http://www.marr.pl

lokalizacja RIF: ul. Rymarska 3, 31-527 Kraków, tel. 12 617 66 36; 617 66 52, fax 12 617 66 50; 617 66 53

Mazowieckie

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa tel. 22 838 02 61; 838 32 11/12/13/14/15, fax 22 838 02 61,

e-mail: biuro@fund.org.pl, http://www.fund.org.pl

Opolskie

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Słowackiego 10,

45-364 Opole, tel. 77 454 25 97,

fax 77 454 56 10,

e-mail: frssek@fundacja.opole.pl, http://www.rif-opole.pl

Podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17 852 06 00,

fax 17 852 06 11,

e-mail: crp@rarr.rzeszow.pl, http://www.rarr.rzeszow.pl

Podlaskie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel. 85 740 86 83, fax 85 740 86 85,

e-mail: pfrr@pfrr.pl, http://www.pfrr.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Biuro Obsługi Klienta Regionalnej Instytucji Finansującej,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, tel. 85 741 20 78, fax 85 742 00 44,

e-mail: pfrr@pfrr.pl

Pomorskie

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,

ul. Arkońska 6/A 3, 80-387 Gdańsk, tel. 58 32 33 100, fax 58 30 11 341,

e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, www.arp.gda.pl

Śląskie

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, tel. 32 72 85 800, fax 32 72 85 803,

e-mail: garr@garr.pl, http://www.garr.pl

Świętokrzyskie

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel. 41 344 43 92; 368 02 78, fax 41 368 02 21, e-mail: sekretariat@siph.com.pl, http://www.siph.com.pl

Warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, plac gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, tel. 89 521 12 50, fax 89 521 12 60,

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl, http://www.wmarr.olsztyn.pl

Wielkopolskie

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, tel. 61 656 35 00, fax 61 656 53 66,

e-mail: info@warp.org.pl http://www.warp.org.pl

Zachodniopomorskie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A.,

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin,

tel. 91 432 93 21, 488 24 88, fax 91 432 93 22, 488 26 26, e-mail: zarzad@zarr.com.pl, http://www.zarr.com.pl

autor: Michalina Mikulska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: