SuperBiz wiadomości 500+: Czy polscy emigranci wyłudzają pieniądze na dzieci?

500+: Czy polscy emigranci wyłudzają pieniądze na dzieci?

13.09.2016, godz. 17:05
Eurorodzice stracą 500+?
foto: SHUTTERSTOCK

Ministerstwo rodziny będzie dokładniej weryfikować wnioski o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus" w przypadku rodzin, które przebywają w dwóch krajach. Resort jest zaniepokojony faktem, że świadczenia wychowawcze pobierają rodzice przebywający za granicą - wynika z ustaleń "Rz".

Jak ustaliła Rzeczpospolita, sytuacje, w których rodzice pobierają pieniądze w ramach „Rodziny 500 plus" i przebywają za granicą, wzbudziły wątpliwości ministerstwa rodziny. Nie zawsze polscy emigranci są uprawnieni do świadczenia wychowawczego.

„Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu a niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie." - można przeczytać na stronie MRPiPS.

Zobacz także: Koniec wypłat 500 plus? Przybywa rodzin, które nie dostają gotówki

Gazeta spekuluje, że resort planuje „uszczelnić" system, aby zapobiec wyłudzeniom „500+" ze strony polskich emigrantów. Z doniesień „Rz" wynika, że MRPiPS zbada złożone przez polskich emigrantów wnioski pod kątem eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), dzięki któremu można sprawdzić, czy pacjentowi przysługuje prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej oraz w oparciu o dane, jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej zgromadziło na temat dzieci wyrejestrowanych z polskich szkół. Na podstawie tych informacji łatwiej byłoby ustalić, gdzie przebywa dziecko, na które jest pobierane świadczenie wychowawcze – w Polsce, czy za granicą.

Każdy beneficjent programu „Rodzina 500 plus" podlega odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji. Za tego typu czyn grozi do trzech lat więzienia. Jeżeli resort wykryje, że doszło do nieprawidłowości związanych ze świadczeniem wychowawczym, rodzic lub opiekun dziecka musi zwrócić bezprawnie pobrane pieniądze.

500+ przysługuje także cudzoziemcom, którzy mieszkają wraz z całą rodziną na terenie Polski. Według „Rz" MRPiPS nie posiada jednak danych na temat liczby obcokrajowców pobierających świadczenia wychowawcze. Prawdopodobnie dużą grupę beneficjentów rządowego programu zza granicy stanowią Ukraińcy.

Oprac. na podst.: Rzeczpospolita (13 września 2016)

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: