SuperBiz wiadomości Co po likwidacji resortu skarbu

Co po likwidacji resortu skarbu

25.11.2016, godz. 17:16
Skarby pod Mołtowem
Mołtowo, odkryto skarb, skarby z czasów II wojny światowej foto: EAST NEWS

Rada Ministrów uchwaliła projekty ustaw, które pozwolą zlikwidować bez przeszkód resort skarbu, osierociały po dymisji Dawida Jackiewicza. Do czasu likwidacji ministerstwem zarządza Henryk Kowalczyk.

Nowe władze już rok temu zadecydowały, że realizowana w poprzednich latach strategia Mnisterstwa Skarbu Państwa (MSP), nastawiona na prywatyzację i komunalizację mienia, powinna "ustąpić miejsca efektywnemu zarządzaniu majątkiem państwa, koncentrować się na profesjonalizacji i aktywizacji nadzoru właścicielskiego, a także wspierać działania zapewniające uzyskiwanie efektów synergii w celu budowania wartości tego majątku z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków" - podawano w komunikacie rok temu.

"W programie naszego rządu jest założone, że Ministerstwo Skarbu Państwa przestanie istnieć. Dzisiaj pan minister (skarbu) Dawid Jackiewicz przedstawił uchwałę, która pokazuje harmonogram wygaszania Ministerstwa Skarbu Państwa. Zgodnie z uchwałą, która została przyjęta, Ministerstwo Skarbu Państwa będzie funkcjonowało do końca bieżącego roku i od stycznia przyszłego roku przejmie jego obowiązki nowy podmiot" - podkreśliła szefowa rządu Beata Szydło na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym zadecydowano o likwidacji MSP.

ZOBACZ TEŻ: Bezrobocie spada kolejny miesiąc z rzędu. Ten trend się utrzyma?

"Istotnym elementem reformy ma być w szczególności likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa i przekazanie wybranych kompetencji dotyczących nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa będących w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa do wyspecjalizowanego podmiotu" - zaznaczało Centrum Informacyjne Rządu. Po roku oczekiwania uchwalono przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

"Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie. Nowe przepisy przewidują m.in. "przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa". W rozporządzeniu premier będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.

Według strony rządowej likwidacja resortu ma przynieść 100 000 000 złotych oszczędności rocznie.

Zmiany widać w gospodarowaniu nieruchomościami, należacymi do skarbu państwa: "Projekt zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa". Przewidziano także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

ZOBACZ TEŻ: CBŚ zatrzymało grupę wyłudzającą kredyty na 1,2 mln złotych

To cały katalog zmian, podawany przez Centrum Informacyjne Rządu:

- Uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

- Utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

- Podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa.

- Odejście od uzależniania sposobu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, od sztywno określonego poziomu zaangażowania kapitałowego lub sposobu powstania danej spółki. Oznacza to, że organy reprezentujące w spółkach Skarb Państwa, będą musiały działać na zasadach rynkowych i właścicielskich – tj. adekwatnie do faktycznego poziomu kontroli nad danym podmiotem, opartego na uprawnieniach właścicielskich.

- Precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego.

- Zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

- Wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera.

- Jednym z efektów wprowadzonych zmian będzie długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: