SuperBiz wiadomości Fundusze Europejskie bez barier

Fundusze Europejskie bez barier

02.12.2016, godz. 00:00
Fundusze Europejskie bez barier
foto: SHUTTERSTOCK

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, a chcesz pracować, uczyć się czy podnosić kwalifikacje – możesz skorzystać z Funduszy Europejskich. Nie musisz pisać wniosku, a jedynie przystąpić do projektu finansowanego z unijnych środków. Organizatorzy zadbali, by wyeliminować bariery i niedogodności, które mogą się pojawić.

Pamiętaj, możesz zgłosić się do każdego projektu, nie tylko do takiego, który jest skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnością. Musisz tylko spełnić określone w projekcie warunki, np. dotyczące wieku czy wykształcenia. Jeśli chcesz sprawdzić, do czego zobowiązani są projektodawcy, wejdź na stronę funduszeeuropejskie.gov.pl i kliknij w ikonę umieszczoną na białym pasku „Poznaj Fundusze Europejskie bez barier".
-

TU OTRZYMASZ POMOC

Jeśli szukasz informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, informacji bezpłatnie udzielą ci konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

 

NAUKA I PRACA

Większość projektów, jakie znajdziesz w wyszukiwarce, ma na celu pomoc w znalezieniu dla ciebie pracy. Uzyskasz pomoc doradcy zawodowego, który sprawdzi, jakie masz możliwości, co potrafisz, a czego ci brakuje, by znaleźć pracę. Jedni nie potrafią przekonać pracodawcy, że będą dobrymi pracownikami i słabo wypadają na rozmowach kwalifikacyjnych. Inni z kolei nie wierzą w swoje możliwości i obawiają się spróbować. Jeśli masz któryś z tych problemów lub podobny, autorzy projektów pomogą ci je pokonać. Potem pośrednik poszuka pracy specjalnie dla ciebie. Tego typu projekty w woj. małopolskim i łódzkim realizuje np. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

– Do naszych projektów przystąpiło w Krakowie 80 osób z niepełnosprawnością, a w Łodzi – 72. Szkolenia dobierane są do chęci, możliwości i predyspozycji danej osoby, o ile takie szkolenie jest na rynku i o ile jest uznane przez Ministerstwo Rozwoju za szkolenie zawodowe. Zwracam uwagę, że takich szkoleń nie ma w ogóle dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Karol Pawlak, nadzorujący projekty „Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych".

– Nie ma u nas żadnych barier architektonicznych, mamy specjalnie przygotowane materiały dla osób niewidzących. W Łodzi, gdzie w projekcie uczestniczy osoba niesłysząca, zatrudniliśmy tłumacza języka migowego. Pośrednik pracy zaś sam przeszedł kurs języka migowego – opowiada. W takich unijnych projektach osoby z niepełnosprawnościami przechodzą płatne szkolenia i odbywają płatne staże. Celem jest znalezienie i utrzymanie przez nie pracy.

– Wiemy już, że około 30 proc. osób, które są w tej chwili na stażach, zostanie zatrudnionych na stałe – mówi Karol Pawlak ze Stowarzyszenia EKON. Podobny projekt „Od stażu do angażu", adresowany do mieszkańców woj. mazowieckiego, realizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Można się jeszcze zgłaszać do października przyszłego roku. – Z naszego projektu korzystają już osoby z niepełnosprawnością ruchową, narządu wzroku, słuchu, z chorobami psychicznymi i wiele innych. Jesteśmy przygotowani na udział uczestnika z każdym rodzajem niepełnosprawności – mówi Joanna Bryk, koordynatorka projektu. – Wsparcie, jakiego udzielamy, dostosowane jest także do niepełnosprawności danej osoby. Inaczej pracuje się z osobą niesłyszącą, a inaczej z osobą z porażeniem mózgowym, która może mieć kłopot nawet z obsługą myszki do komputera. Zapraszamy wszystkich. Szukamy dla tych osób płatnych staży w ich miejscu zamieszkania i zgodnie z ich kwalifikacjami. Nasi uczestnicy są już na stażach w ministerstwach, w urzędzie wojewódzkim i w zakładzie mleczarskim w Ostrołęce – opowiada pani Joanna.

WSPARCIE DLA RODZIN

Nie każda osoba z niepełnosprawnością jest w stanie rozpocząć pracę. Jeśli ty lub twój bliski jesteście w tej sytuacji, również możecie znaleźć unijny projekt dla siebie. Są projekty związane np. z terapią zajęciową, na których rozwiniesz swoje umiejętności i pasje oraz miło spędzisz czas z rówieśnikami. Taki projekt organizuje np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. W projekcie „Moja droga do..." różnoraką pomoc znajdą także rodzice zajmujący się wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością. Są m.in. warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje psychologa, terapia dziecka metodą integracji sensorycznej, psychoterapia, zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i integracyjne. Warto poszukać oferty dla siebie i dać sobie szansę na lepsze życie.

JAK ZNALEŹĆ PROJEKT DLA SIEBIE

Projektów szukaj za pomocą specjalnej wyszukiwarki. Znajdziesz ją na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl Klikasz na ikonę umieszczoną na niebieskim pasku „Znajdź dofinansowanie". Następnie klikasz w ikonę „Osoba fizyczna". W szarym okienku z lewej strony określasz swój wiek (powyżej lub poniżej 30 lat), a z prawej wybierasz województwo. Teraz wyświetlają ci się projekty, spośród których możesz wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Jeśli nie ma niczego, co by cię zainteresowało, zajrzyj znów za jakiś czas, ponieważ nowe projekty będą regularnie się pojawiać.

 

MARTA PIĘTKA, specjalista ds. Funduszy Europejskich
RYNEK PRACY WYMUSZA CIĄGŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

– Ponad 80 proc. spośród respondentów, którzy planują skorzystać z kursu lub szkoleń współfinansowanych z Funduszy Europejskich, mówi o chęci rozwoju zawodowego. Im młodszy respondent, tym większa jest motywacja do szkolenia związanego z chęcią doskonalenia się w posiadanym zawodzie (ponad 72 proc. wskazań w grupie wiekowej 18–24 lata). Wśród osób w grupie wiekowej 55+ najważniejszym powodem do rozpoczęcia edukacji jest chęć zmiany zawodu (ponad 42 proc.). Wyniki tego badania pokazują, z jakimi problemami muszą borykać się osoby, które kształciły się przed laty, czyli osoby po 50. roku życia. Rynek pracy i potrzeby pracodawców uległy zmianie, stąd potrzeba ciągłego dostosowywania się do tych zmian. Warto podkreślić, że osoby w wieku 50+ znalazły się w grupie objętej szczególną uwagą w planowaniu podziału środków unijnych – są priorytetowo traktowane w rekrutacji na kursy i szkolenia. Organizatorzy mają obowiązek planować kursy i szkolenia w taki sposób, aby były dopasowane do potrzeb tej grupy wiekowej. Tematyka kursów musi być dopasowana do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Źródło: Super Express TV

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: