SuperBiz wiadomości Jak oszczędzają Polacy?

Jak oszczędzają Polacy?

29.10.2016, godz. 12:00
PIENIĄDZE KARTA BANKOMAT PLATNOŚĆ TELEFONEM SKARBONKA
foto: SHUTTERSTOCK

„Oszczędzają bogaci i nam się opłaci". Niestety, Polacy nie bardzo stosują się do tego powiedzenia. Nie należymy do szczególnie oszczędnych narodów. Największe oszczędności gromadzą mieszkańcy Norwegii. Polska pod tym względem plasują się dużo poniżej średniej dla strefy euro i całego globu. Na emeryturę najwięcej odkładają Tajowie, a na edukację i własny biznes mieszkańcy dalekiego Wschodu i Afryki. Takie dane wynikają z raportu Banku Światowego.

Oszczędności w Polsce mierzone w stosunku do PKB - według danych Banku Światoweg0 - wynoszą zaledwie 18 proc. podczas gdy w Czechach i na Słowacji grubo przekraczają 20 proc., a w Niemczech sięgają nawet 30 proc. 62 proc. Czechów i 62,5 proc. Słowaków, którym Bank Światowy zadał pytanie: Czy odłożyłeś pieniądze w minionym roku 62 proc. mieszkańców Czech i 62,5 proc. odpowiedziało twierdząco.
Kraje skandynawskie wyróżniają się wyjątkową gospodarnością i zapobiegliwością finansową. Wzorem oszczędzania może być dla nas Norwegia, gdzie aż 89,8 proc. mieszkańców kraju odłożyło pieniądze w ostatnim roku. Nieco mniej zaoszczędzili Szwedzi - 84,5 proc. i Duńczycy - 81,2 proc. W Polsce odsetek osób, które nie wydały wszystkich pieniędzy, ale zachowały część na później wyniósł 46 proc. Z takim wynikiem lokujemy się w grupie mniej oszczędnych krajów. Średnia dla całego globu wynosi bowiem 56,5 proc. Daleko nam też do strefy euro, gdzie oszczędza 67,2 proc.

Biedni bardziej zapobiegliwi
Co ciekawe, oszczędzają nie tylko bogate społeczeństwa. W Tajlandii odsetek oszczędzających wynosi 80,5 proc. I nie jest to wyjątek, bo - jak podaje Bank Światowy - średnia dla rozwijających się krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku sięga 71 proc. Okazuje się, że kraje biedniejsze często są bardziej zapobiegliwe niż te średnio zamożne. W krajach Dalekiego Wschodu na emeryturę odkłada 36,5 proc. oszczędzających, a w Tajlandii odsetek ten wynosi prawie 60 proc. Większość Polaków nie odkłada pieniędzy na starość – na przyszłą emeryturę przeznaczam y zaledwie 15,8 proc. tego, co uda się nam odłożyć. Tymczasem średnia dla wszystkich krajów wyliczona przez Bank Światowy wynosi 23,9 proc., a w strefie euro - 35,1 proc. Pod tym względem Polacy są mniej zapobiegliwe niż mieszkańcy Czech czy Słowacji, gdzie odsetek ten wynosi odpowiednio 32 proc. i 34,6 proc. Nawet Węgrzy, którzy też nie grzeszą oszczędnością (38,2 proc. oszczędzających), odkładają na starość więcej niż my, bo 16,6 proc. Mniej na przyszłą emeryturę przeznaczają tylko Bułgarzy (11,7 proc.) i Serbowie (12 proc.). Natomiast warto brać przykład z naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech pieniądze oszczędza 79,8 proc. społeczeństwa i aż 55 proc. na przyszłą emeryturę.

Azja i Afryka oszczędza na edukację
Z danych Banku Światowego wynika też, że państwa biedniejsze dużo więcej oszczędności niż społeczeństwa zamożne przeznaczają na edukację. Średnio 30,7 proc. mieszkańców Dalekiego Wschodu i Pacyfiku oszczędza na ten cel, podczas gdy w strefie euro wskaźnik ten wynosi 19,8 proc. Największą wagę do przyszłego wykształcenia przykładają Filipińczycy - 41,9 proc. zbiera pieniądze na naukę. W Afryce też oszczędzają z myślą o edukacji - średnio co trzeci mieszkaniec tego kontynentu. Polacy znowu nie mają tu powodów do chwały, ponieważ o edukacji myśli tylko 11,6 proc. oszczędzających. To dwa razy mniej niż wynosi średnia dla wszystkich krajów badanych przez Bank Światowy – 22,3 proc. Nieco lepiej wypadamy w kategorii „oszczędzanie na założenie własnego biznesu". 8,3 proc. Polaków odkłada kasę na swoją przyszłą firmę (średnia światowa to 13,8 proc.). Najwięcej pieniędzy na własną działalność oszczędzają w krajach Dalekiego Wschodu i Pacyfiku - na prowadzeniu biznesu przeznaczają 21,3 proc. oszczędności.
W Polsce liczba oszczędzających rośnie, choć wolniej niż na świecie. W Ameryce Południowej zanotowano w ciągu trzech lat przeszło 40-procentowy wzrost oszczędzających, w strefie prawie 7 procentowy, a w Polsce – 2,8 proc.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: