SuperBiz wiadomości Link4 przedłuża umowy na OC niezgodnie z przepisami?

Link4 przedłuża umowy na OC niezgodnie z przepisami?

06.10.2016, godz. 13:46
Stłuczka, kolizja, ubezpieczenie samochodu, odszkodowanie
foto: SHUTTERSTOCK

Zdaniem UOKiK sposób, w jaki Link4 przedłuża umowy na ubezpieczenie OC może łamać prawo. Chodzi o to, że po opłaceniu pierwszej składki zaproponowanej przez ubezpieczyciela, klient nie może wycofać się z polisy.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie, automatycznie przedłużana jest na na kolejny rok. Przed upływem terminu zakład musi jednak wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, podając m.in. wysokość przyszłorocznej składki. Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki podwójnego ubezpieczenia OC.

Zobacz: Pawłowicz wykryła „nieuczciwą praktykę” w Kauflandzie. UOKiK wstępnie przyznaje jej rację!

Z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń może błędnie interpretować te przepisy. Jeżeli konsument zapłaci składkę proponowaną w otrzymanym od Link4 piśmie, a następnie znajdzie korzystniejszą ofertę i zawrze umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, spółka uznaje, że konsument nie może zawartej z nią umowy wypowiedzieć. Zdaniem spółki, taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki.

Tymczasem, w opinii Prezesa Urzędu i Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Czytaj: UOKiK bierze pod lupę telekomy. Niewykorzystane środki nie powinny przepadać?

UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie, m.in. po informacjach uzyskanych od Rzecznika Finansowego. Po jego zakończeniu urząd może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Może również określić sposób, w jaki przedsiębiorstwo powinno usunąć skutki bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Źródło: UOKiK, oprac. MK

Link4 przedłuża umowy na OC w sposób, który jest niezgodny z przepisami?

 

Zdaniem UOKiK sposób, w jaki Link4 przedłuża umowy na ubezpieczenie OC może łamać prawo. Chodzi o to, że po opłaceniu pierwszej składki zaproponowanej przez ubezpieczyciela, klient nie może wycofać się z polisy.

 

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie, automatycznie przedłużana jest na na kolejny rok. Przed upływem terminu zakład musi jednak wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, podając m.in. wysokość przyszłorocznej składki. Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki podwójnego ubezpieczenia OC.

 

Z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń może błędnie interpretować te przepisy. Jeżeli konsument zapłaci składkę proponowaną w otrzymanym od Link4 piśmie, a następnie znajdzie korzystniejszą ofertę i zawrze umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, spółka uznaje, że konsument nie może zawartej z nią umowy wypowiedzieć. Zdaniem spółki, taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki.

 

Tymczasem, w opinii Prezesa Urzędu i Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

 

UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie, m.in. po informacjach uzyskanych od Rzecznika Finansowego. Po jego zakończeniu urząd może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Może również określić sposób, w jaki przedsiębiorstwo powinno usunąć skutki bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

 

Źródło: UOKiK, oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: