SuperBiz wiadomości Senat za nową opłatą dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców

Senat za nową opłatą dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców

17.07.2017, godz. 16:22
Pracę tymczasową od etatu różni niewiele
foto: Materiały prasowe

Wprowadzenie opłaty w kwocie 30 zł za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom - to jedna z sześciu poprawek, które przyjął Senat do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców są bezpłatne.

Rejestracja oświadczenia o powierzeniu pracy za 30 zł
Zmiany dotyczą głównie cudzoziemców, którzy wykonują prace sezonowe i pochodzą z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. - Ich zatrudnianie nie może odbywać się w sposób niekontrolowany - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.

Sprawdź koniecznie: Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy

Płatne zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Nadal będą też istnieć zezwolenia na pracę wydane przez wojewodę na okres do trzech lat. Poprawki senatorów nakładają również inne obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Jak wyjaśnia wiceszef MRPiPS, firmy te będą miały obowiązek informowania o okolicznościach związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemca, aby umożliwić powiatowym urzędom pracy i służbom kontrolnym sprawdzanie, czy oświadczenia wykorzystywane są zgodnie z celem i w jakim okresie cudzoziemiec pracuje. Poza tym zatrudniający takiego obywatela będzie zobowiązany do przesłania informacji o podjęciu lub niepodjęciu przez niego pracy.

Zobacz też: Niemcy nie obniżą zasiłków na dzieci obcokrajowców, m.in. Polaków

Za przyjęciem ustawy z poprawkami do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy głosowało w nocy z piątku na sobotę 67 senatorów, nikt nie był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Po zmianach projekt wróci do Sejmu. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem kilku przepisów wchodzących w życie już 14 dni po ogłoszeniu i dopiero od połowy przyszłego roku.

 

Źródło: Money.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: