SuperBiz wiadomości Tragedia 17 tys. osób. Bankrutuje kolejny SKOK

Tragedia 17 tys. osób. Bankrutuje kolejny SKOK

02.06.2017, godz. 12:38
Pieniądze
foto: SHUTTERSTOCK

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike. Jej klienci zdeponowali w kasie blisko 124 mln złotych. Czy uda im się odzyskać oszczędności?

2 czerwca 2017 r. KNF zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike. Podjęła także decyzję o wystąpieniu do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK-u. 17 tys. osób przechowuje w kasie oszczędności, których suma opiewa na 124 mln złotych.

Przeczytaj także: Wielkopolska SKOK ma problemy finansowe. KNF interweniuje

W Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike od ponad roku działał zarząd komisaryczny. Okazało się, że SKOK jest niewypłacalny, ponieważ ilość posiadanych przez niego aktywów nie wystarczy na zaspokojenie jego zobowiązań. Współczynnik wypłacalności kasy jest na poziomie (-) 7,92 procent, jak ustalił zarządca komisaryczny ustanowiony 7 lipca 2016 roku. W ocenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wyrażonej w liście z 1 czerwca br., przymusowa restrukturyzacja SKOK-u nie jest w interesie publicznym.

Może cię zaitneresować: SKOK w woj. podkarpackim z zarządcą komisarycznym

W latach 2013 – 2016 kasa korzystała z pomocy Kasy Krajowej, jednak w lutym 2017 r. otrzymała odmowę udzielenia pomocy stabilizacyjnej. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że „aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań". W opinii KNF z 17 maja nie ma takiej spółdzielczej kasy, która byłaby w stanie przejąć SKOK tak, aby zgromadzone w nim depozyty były bezpieczne. Nie znalazła się także żadna instytucja finansowa, która wyraziłaby chęć przejęcia kasy.

Zobacz też: Kolejny SKOK idzie do likwidacji. KNF zawiesiła działalność spółdzielni w Czeladzi

- W wyznaczonym przez KNF terminie żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Nike albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy – poinformowała KNF

Ogłoszenie upadłości SKOK-u oznacza, że rozpoczną się wypłaty środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. - Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych – można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Oprac. na podst. money.pl, prnews.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: