Targowisko

i

Autor: nw

Czy rolnicy będą mogli handlować w niedziele ?

2021-09-23 7:30

Posłowie Kukiz15 i PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników. Celem posłów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina udostępniałaby w weekendy miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty.

Posłowie wnioskodawcy chcą, aby w niedzielę były czynne miejskie stragany a nie supermarkety i dyskonty. Dlatego ustawa do prowadzenia w soboty i w niedziele handlu i wykonywania czynności związanych z handlem przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, nie będzie stosować się przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Przyjęcie poselskiego projektu pozwoli na rozszerzenie rynku zbytu dla żywności wyprodukowanej przez rolników. Sobota, a w szczególności niedziela, dla wielu rolników, z uwagi na charakter pracy w rolnictwie, jest często jedynym dniem w ciągu tygodnia, w którym mogą oni promować i sprzedawać swoje produkty.

Korzyści dla producentów i konsumentów

Sprzedaż produktów lokalnych w weekendy na wyznaczonych miejscach w miastach jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla producentów rolnych i konsumentów. Poselski projekt ustawy daje możliwość zwiększenia dochodów w gospodarstwie rolnym, jednocześnie rolnicy będą mieć możliwość zaoferowania konsumentom świeżej żywności z wyeliminowaniem długich łańcuchów dostaw i pośredników. Sprzyja upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Natomiast mieszkańcy miast będą mogli w dzień wolny od pracy zapoznać się z ofertą tradycyjnych, zdrowych, dobrej jakości produktów i kupić je często po niższych cenach. Zdaniem autorów ustawy stworzenie na weekend miejsc sprzedaży przyczyni się również do pogłębiania powiązań producentów z konsumentami.

Zwolnienie z opłaty targowej

Rada gminy może wprowadzić opłatę targową, która pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednak, aby obniżyć koszty rolnikom i ich domownikom związane z opłatami targowiskowymi, w art. 6 projektu ustawy posłów Kukiz15 i PiS proponuje się zwolnienie z opłaty targowej rolników, którzy prowadzą handel w sobotę i niedzielę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gminy. Zwolnieniem z opłaty targowiskowej mieliby być objęci wszyscy rolnicy i ich domownicy (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które zamieszkują z rolnikiem i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe), którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w projektowanej ustawie. Takie rozwiązanie będzie korzystnie wpłynie na wpływ na dochody rolników.

Co mogą sprzedawać

Rolnicy mogą sprzedawać produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze.

EKG 2021. Adam Czyżewski. Chcesz płacić mniej za paliwo? Główny ekonomista Orlen wyjaśnia skąd różnice
Sonda
Czy zakaz handlu w niedziele powinien zostać zniesiony?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze