Krowa / zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Pixabay Krowa / zdjęcie ilustracyjne

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID

2020-09-17 5:25

Rolnicy, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa mogą starać się o wsparcie finansowe. Na pomoc mogą liczyć m.in. producenci wołowiny, baraniny, jagnięciny, koźliny, mięsa wieprzowego i drobiowego oraz dla producentów jaj, mleka i roślin ozdobnych, którzy wiosną mieli kłopoty ze sprzedażą. Wnioski o przyznanie pomocy unijnej rolnikom szczególnie dotkniętym kryzysem COVID-19 można składać do 30 września

Producenci mięsa najbardziej poszkodowani przez pandemię

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w największym stopniu skutkami COVID-19 w branży zostały dotknięte: bydło mięsne, krowy (mleko), trzoda chlewna, owce, kozy, drób rzeźny i nośny oraz uprawa roślin ozdobnych. Rolnicy z tych sektorów, którzy ponieśli straty finansowe będą mogli liczyć na nadzwyczajne wsparcie finansowe. Na ten cel przeznaczone zostanie 273,4 mln euro z unijnych środków.

Pandemia koronawirusa nie miała większego wpływu na produkcję roślinną -  np. zboża, rzepaku, buraków, ziemniaków czy owoców i warzyw. Jednak niektóre sektorów rolnictwa mocno ucierpiały. Przede wszystkim poszkodowani zostali producenci mięsa. Prawie wszyscy musieli obniżyć ceny, bo mieli kłopoty ze sprzedażą – np. mocno spadły ceny wołowiny wskutek zamknięcie rynku HoReCa. W efekcie rolnicy, którzy musieli sprzedawać w pierwszej połowie roku, ponieśli straty.

Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zostały objęte pomocą w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 i mogły aplikować o wsparcie, jeżeli tylko odnotowały spadek obrotów. Natomiast nie wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty finansowe, byli w stanie udokumentować wymagane spadki z miesiąca na miesiąc ze względu na specyfikę produkcji i sprzedaży. Teraz do tych rolników, których dotknęły skutki COVID-19 trafi  ponad miliard złotych.

 Jednorazowe wsparcie

Wsparcie dla rolników będzie wypłacane tylko raz. Ma częściowo zrekompensować im utracone dochody, pomóc zachować płynność finansową i ciągłość produkcji. Pieniądze będą wypłacane w formie ryczałtu, uzależnionego od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej.  Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W listopadzie ruszy wypłata pieniędzy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez epidemię koronawirusa. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro na rolnika.

 Komu przysługuje pomoc

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

* 3 samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

*3  krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

*10 samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

*5 samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

* 1 zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

– oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

* co najmniej 1000 kurcząt rzeźnych, lub

* co najmniej 1000 sztuk  gęsi rzeźnych, lub

* co najmniej 1000 sztuk  indyków rzeźnych, lub

– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

* szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

* tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Liczy się skala produkcji

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:

- co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;

- co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy -  od 1 000 zł;

- co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł;

- co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;

- co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od  1 000  zł;

- co najmniej 1 000 szt. drobiu (kurczęta, gęsi i indyki rzeźne oraz producenci jaj wylęgowych kur mięsnych) - 2 200 zł;

- co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna suma nie może być wyższa niż 7 000 euro na rolnika.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Super Biznes - wywiad
Najnowsze