Pomoc na start dla grup producentów. Można zyskać nawet 100 tys. euro

2021-05-20 19:30
pieniadze euro banknoty
Autor: shutterstock pieniadze euro banknoty

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Warto się pośpieszyć ze złożeniem wniosku, bo pomoc jest bardzo znacząca. Rolnicy decydujący się na wspólne działanie, mogą dostać nawet 100 tys. euro rocznie. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Kto może się starać

Program finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 jest kierowany do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Polski Ład: Rodzina wielodzietna dostanie 54 tys. zł. Jak dostać pieniądze?

Ważne!

Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Co trzeba zrobić krok po kroku

* Ubiegający się o wsparcie muszą uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców,

* Następnie muszą złożyć wniosek o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR,

* Od daty uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego,

* Po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Jak złożyć wniosek: Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni. Czasu jest mało, bo nabór wniosków kończy się 31 maja.

Ile można zyskać

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio:

* w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,

* w drugim – 9,

* w trzecim – 8,

* w czwartym – 7,

* i w piątym – 6.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia. Z pomocy grupa producentów rolnych / organizacja producentów będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

ZOBACZ: Pomysł na agrobiznes: Własna winnica i winiarnia

Jak oszczędzać energię i dbać o środowisko?

Kolejność przysługiwania pomocy

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru. Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy podmiotom spełniającym następujące warunki:

1. Zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;

2. Jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów w następujących kategoriach:

* produkty wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego,

* sektora wieprzowiny,

* sektora wołowiny i cielęciny,

* sektora baraniny i koziny,

* sektora produktów pszczelich,

* sektora chmielu,

W tych przypadkach przyznaje się 3 punkty.

3. Jeżeli w skład grupy producentów rolnych wchodzi co najmniej 10 członków lub w przypadku organizacji producentów w jej skład wchodzi co najmniej 15 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – przyznaje się 0,2 punktu.

4. Jeżeli co najmniej 50 proc. produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy producentów rolnych / organizacji producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty.

5. Mającym siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, w przedziale obszarowym 1–15 ha stanowi:

* powyżej 75 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,

* powyżej 50 do 75 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,

* od 25 do 50 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt.

6. Planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przyznaje się 5 punktów.

7. Zatrudniającym co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.

Punkty przyznaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

Wyprzedzające finansowanie

Grupy producentów rolnych / organizacje producentów, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie producentów rolnych / organizacji producentów pomoc, stała się ostateczna. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze