traktor

i

Autor: www.pixabay.com

Leasing dla rolników

Potrzebna zmiana ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej

2024-03-02 12:20

Leasing maszyn rolniczych od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2023 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje w rolnictwie, których przedmiotem były maszyny i urządzenia rolnicze, o wartości 6,2 mld zł. Obecny rok niesie jednak zmiany w prawie, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla finansowania rolniczych inwestycji. 

Skutkiem uchwalonej w ubiegłym roku przez Sejm (weszła w życie 7 stycznia tego roku) ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, jest znaczące ograniczenie możliwości finansowania zakupu sprzętu rolniczego przez rolników-przedsiębiorców. Nowe prawo traktuje rolników prowadzących działalność rolną jak zwykłych konsumentów. 

 – Tym samym rolnicy utracili możliwość korzystania z finansowania swoich inwestycji w dotychczasowej skali. Co więcej, nowe zapisy ustawy blokują możliwość absorpcji przez rolników dotacji unijnych  – stwierdza Andrzej Sugajski, dyrektor ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Związek Polskiego Leasingu

Rolnicy chętnie wybierali ofertę firm leasingowych, ponieważ udzielone finansowanie jest zabezpieczane przede wszystkim samym przedmiotem inwestycji. Zabezpieczenie tego typu sprawia, że transakcja obarczona jest mniejszym ryzykiem kredytowym, a tym samym wymaga mniej formalności na etapie zawierania umowy, mniejsze są oczekiwania co do dodatkowych zabezpieczeń, a dzięki temu koszty ponoszone przez rolnika są niższe niż w przypadku innych form finansowania. Przedmiotem umów są ciągniki rolnicze oraz wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia niezbędne w rolnictwie tj. siewniki zbożowe, rozsiewacze nawozów, brony, pielniki agregatory itp. Dotychczas rolnicy korzystali z tego finansowania korzystając z funduszy unijnych, i to zarówno przy finansowaniu ich z dopłat bezpośrednich, jak i z funduszy spójności.  

– Obawiamy się, że wskutek zmiany prawa będzie to teraz bardzo utrudnione – mówi Andrzej Sugajski. 

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzeciej Drogi skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pożyczce lombardowej, uchwalonej w kwietniu minionego roku. Posłowie chcą uchylenia przepisów, które nakazują traktować rolników prowadzących działalność rolną jak zwykłych konsumentów.

– Firmy leasingowe finansują przede wszystkim przedsiębiorców, w minimalnym stopniu konsumentów. Udział tych ostatnich w całym rynku wyniósł w roku 2023 1,2 proc., a w poprzednich latach nie przekraczał 1 proc. – wyjaśnia Andrzej Sugajski. 

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej nie dotyczy wszystkich form inwestowania z których korzystają rolnicy prowadzący działalność rolniczą. Na kwotę 6,2 mld zł udzielonego rolnikom finansowania przez firmy leasingowe w ubiegłym roku składa się finansowanie w postaci leasingu w wysokości 1,5 mld zł (nie objęte ustawą) oraz 4,7 mld zł w postaci pożyczki (objęte ustawą). 

– Na podstawie tego szacujemy, że problem stanowić może finansowanie zakupu maszyn i sprzętu rolniczego wynikające z umów pożyczek, co w skali roku oznacza wartość około 5 mld zł (4,7 mld w 2023 r.) – uzasadnia Andrzej Sugajski. 

Komentarz eksperta: Szansa na stabilny rozwój

Zmiany na rynku leasingu komentuje Marcin Nieplowicz, główny analityk, Związek Polskiego Leasingu:

– Oczekujemy w najbliższych 3 latach powrotu do stabilnego, 2-cyfrowego rozwoju rynku leasingu. Wyraźnie przyspieszy tempo rozwoju gospodarki (średniorocznie ok. 4 proc. dla dynamiki PKB), dobra sytuacja na rynku pracy będzie sprzyjała konsumpcji prywatnej, wyższe będzie wykorzystanie pieniędzy unijnych z KPO i kolejnej perspektywy unijnej na 2021-2027. Będą to dobre warunki dla inwestowania przez firmy mikro oraz MŚP. Pozostają wyraźne zagrożenia geopolityczne, ale one stają się w ostatnich latach trwałym elementem otoczenia zewnętrznego.

____________________________

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) - organizacja reprezentująca branżę leasingową w Polsce. Związek zrzesza 33 podmioty: 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ. Polska wieś w czasach “Znachora”, czyli wsi sielska i anielska II RP

Pytanie 1 z 10
Inicjatorem budowania sławojek, czyli wolnostojących ustępów, był:
Polska wieś w II RP
Sonda
Wolisz życie na wsi czy w mieście?
Źródło: Potrzebna zmiana ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Najnowsze