Leasing materiały prasowe

i

Autor: materiały prasowe

Zmiany w leasingu. Będzie okres przejściowy

2021-09-23 8:00

Sposobem na finansowanie wielu rodzaju zakupów jest leasing. W ostatnich latach stał się niezwykle popularnym narzędziem, szczególnie jeśli chodzi o sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Finansowanie w formie leasingu nie tylko pozwala rozłożyć tego typu wydatki na niskie, miesięczne raty, ale jest jednocześnie rozwiązaniem korzystnym podatkowo. Może się to zmienić wraz z przyjęciem programu Polski Ład. Proponowane w nim zmiany podatkowe ingerują w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu. Budzi to niepokój ekspertów rynku leasingu. Fachowcy twierdzą, że każde zmiany ograniczające preferencje związane z korzystaniem z leasingu mogą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji.

Najważniejsze źródło finansowania inwestycji

W ostatnich latach leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji. Tak powszechnie twierdzą przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dowodem na to są wyniki badania SAFE, przeprowadzone przez Komisję Europejską we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz wyniki branży leasingowej. Z danych ogłoszonych przez Polski Związek Leasingu wynika, że w ostatnim roku leasing umożliwił inwestycje polskich firm o wartości 60,2 mld, a w ciągu pięciu ostatnich lat suma leasingowych inwestycji przekroczyła w Polsce 300 mld zł.

Polski Ład zaszkodzi leasingowi

Jeśli zmiany podatkowe, które proponuje rząd w ramach programu Polski Ład, wejdą w życie, to wpłyną negatywnie na warunki wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego. Teraz przepisy pozwalają na wyłączanie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu. Projektowane zmiany zakładają, że okres ten może zostać znacząco, bo aż 12-krotnie, wydłużony. Zmiana dotychczasowych warunków wykupu przedmiotu leasingu spowoduje, że  zostanie naruszona zasada pewności prawa i zasada niedziałania prawa wstecz.

Propozycje branży

Rzecznik MŚP, Związek Polskiego Leasingu i inne organizacje wnioskowały o wprowadzenie przepisów przejściowych, umożliwiających zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w życie nowych przepisów. Jednocześnie, ze względu że zaproponowany w projekcie termin na wykup (po upływie 6 lat) jest aż 12 razy dłuższy niż dotychczas obowiązujący termin 6 miesięcy zaproponowano odpowiednie jego skrócenie.

Będzie okres przejściowy

Ministerstwo Finansów częściowo spełniło postulaty branży, ale nie do końca. Do projektu dodano przepis wprowadzający okres przejściowy. Zaproponowano zmianę, zgodnie z którą, nowe regulacje mają mieć zastosowanie do odpłatnego zbycia składników nabytych (wykupionych) po 31 grudnia 2021 r. Ale ta zmiana w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu tysięcy przedsiębiorców, którzy zawarli umowy leasingu w ostatnich latach z zamiarem wykupu przedmiotu do majątku prywatnego i ich prawa do sprzedaży tego majątku po upływie sześciu miesięcy bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Prawo to wygaśnie 1 stycznia 2022 roku.

EKG 2021. Łukasz Czernicki. Czy czeka nas podwyżka podatków?
Sonda
Popierasz program Polski Ład?
Najnowsze