Co to jest KIG - jak Krajowa Izba Gospodarcza przyznaje nagrody: PRACODAWCY GODNI ZAUFANIA

2011-10-26 22:10

Krajowa Izba Gospodarcza przyznała nagrody Pracodawcy Godni Zaufania. Raz do roku przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych oceniają za pomocą ankiety dziesiątkę największych firm z trzech wybranych branż. W każdej edycji pod lupę są brani przedsiębiorcy z innych sektorów rynku. W tym roku kapituła III edycji konkursu o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" oceniała branże paliwowo-energetyczną, przemysł ciężki oraz producentów spożywczych. To sektory, które nie tylko generują poważne zyski, ale także są pracodawcami dla setek, a czasem tysięcy osób.

Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe, ponieważ większość firm, które wypełniły konkursowe ankiety, stosuje przemyślane i korzystne dla załogi rozwiązania z zakresu polityki socjalnej.

- Z zadowoleniem obserwuję, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw dostrzega korzyści płynące z prowadzenia odpowiedzialnej polityki pracowniczej, która nie tylko wpływa pozytywnie na relacje wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także przynosi realne efekty ekonomiczne - podkreśla Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej i wiceprezes Eurochambres.

W skład kapituły III edycji konkursu delegowani zostali przedstawiciele: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Instytutu Globalizacji, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Centrum Monitorowania Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz pani Elżbieta Radziszewska, sekretarz stanu pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Najnowsze