Banknoty

i

Autor: Pixaby

Łatwiej o premię technologiczną

2020-07-31 8:11

Już jutro (1 sierpnia) rusza kolejna runda naboru wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych zasadach, wprowadzonych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym. Innowacyjni przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie do 30 grudnia 2020 r.

O kredyt na innowacje technologiczne z unijnego Programu Inteligentny Rozwój (POIR) mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zdolność kredytową oraz planują wdrożyć w swojej firmie innowacyjny projekt. Chodzi o zachęcenie przedsiębiorców, by w dobie kryzysu – jeśli tylko to możliwe – nie rezygnowali z innowacyjnych inwestycji. W ramach programu można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego przez bank komercyjny współpracujący z BGK.

Najważniejsze zmiany w kredycie na innowacje technologiczne obejmują:

* zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej - teraz możesz uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji
* zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju - wystarczy innowacyjność w skali przedsiębiorstwa
* rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.o koszty:
- zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
- robót i materiałów na budowę lub rozbudowę budynków
- zakupu patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
- ekspertyzy czy projektów technicznych niezbędnych do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
- najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli
* zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Jak starać się o premie technologiczną

1. Składasz do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
2. Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego składasz do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie zawierasz z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
4. BGK podpisuje z Tobą umowę o dofinansowanie projektu.
5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Wnioski można składać do 30 grudnia 2020 r. przez Generator wniosków o dofinansowanie – zakładka Generator wniosków na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze