Praca fizyczna

i

Autor: MATERIAŁY PRASOWE Praca fizyczna

Pracownicy fizyczni uciekają z pracy. Pandemia dotknęła co drugiego z nich [RAPORT]

2021-06-20 3:35

Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie grup zawodowych na rynku pracy. Jednocześnie jednym z kluczowych atutów ofert zatrudnienia jest dla nich bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca”. Aż 9 na 10 badanych pracowników fizycznych jest otwartych na nowe oferty pracy, a COVID-19 miał negatywny wpływ na sytuację zawodową 4 na 10 respondentów.

Praca widziana okiem fachowca

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni należą do grup kandydatów, których rekrutacja przysparza pracodawcom największych problemów. To druga specjalizacja obok IT, która w minionych kilku latach znacznie zwiększyła swój udział w puli ofert pracy dostępnych w sieci. Na przykład, na Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 liczba ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych wzrosła o 50% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.

ZOBACZ: Masowe wypadki w pracy. Tysiące pracowników z obrażeniami. Nowe dane GUS

Najważniejsze informacje:

  • Sytuacja 4 na 10 fachowców uległa pogorszeniu w obliczu COVID-19.
  • 9 na 10 pracowników fizycznych jest otwartych na nowe oferty pracy.
  • 47% fachowców szuka aktywnie nowych ofert zatrudnienia.
  • Top 3 atuty ofert pracy: wynagrodzenie, bezpieczeństwo i łatwy dojazd.
  • 7 na 10 pracowników fizycznych oczekuje widełek wynagrodzeń w ofertach.

Jednocześnie jednak wizerunek tej grupy jest często zniekształcany przez stereotypowe przekonania na temat jej celów i postaw. By sprawdzić, jak wygląda obraz rynku pracy widziany z perspektywy pracowników fizycznych, Pracuj.pl przygotowało raport „Kariera okiem fachowca”. Oparty został on na badaniu opinii pracowników z segmentu blue collars – czyli wykonujących pracę fizyczną i fachową. W pierwszym tekście z serii poświęconej raportowi przyglądamy się mobilności zawodowej i postawom rekrutacyjnym badanych.

Debata e-Polska. Rewolucja Cyfrowa III edycja. Sprzedaż bezpośrednia

Trudne doświadczenia czasów COVID-19

Badanie Pracuj.pl dowodzi, że wpływ COVID-19 na rynek pracy stanowił trudne wyzwanie dla dużego odsetka pracowników fizycznych. Ponad 4 na 10 respondentów deklaruje, że ich sytuacja zawodowa uległa pogorszeniu w stosunku do okresu przed pandemią – to niewiele niższy odsetek niż osób, których sytuacja nie uległa zmianie (50,5 proc.). Udział badanych deklarujących lepsze warunki zawodowe niż przed pandemią był śladowy (6,5 proc.).

Mimo negatywnych doświadczeń badanych wywołanych konsekwencjami COVID-19 powodem do optymizmu może być fakt, że tylko 6 proc. wszystkich respondentów deklaruje poszukiwanie nowej pracy ze względu na utratę poprzedniej. Wyniki mogą potwierdzać, że wpływ pandemii na sytuację zawodową pracowników fizycznych miał bardziej pośredni charakter, odzwierciedlając się częściej w obniżkach wynagrodzeń, trudnościach w negocjacjach płacowych, większym stresie, a rzadziej – w formie zwolnień.

Proaktywni i gotowi do rekrutacji

Jak wykazuje badanie Pracuj.pl, respondenci wykazują się dużą deklarowaną mobilnością zawodowa respondentów – blisko połowa z nich aktywnie poszukuje obecnie nowej pracy. Bardzo wysoki jest także odsetek osób otwartych na przyjęcie nowych, ciekawych ofert pracy – taką deklarację składa aż 9 na 10 badanych. To kolejny pomiar Pracuj.pl w ostatnich latach pokazujący ogromny potencjał rekrutacyjny mimo stosunkowo niskiej stopy bezrobocia.

Jednocześnie badani pracownicy fizyczni są wyraźnie podzieleni w ocenie dostępności pracy i sytuacji kadrowej na rynku. Najwięcej, bo 41% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę. Wśród grup zawodowych zdecydowanie najczęściej przekonani o mocnej pozycji na rynku i łatwości znalezienia pracy byli kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy, a w drugiej kolejności – fachowcy w dziedzinie budownictwa i wykończeni. Więcej informacji o postawach tych grup będziemy ujawniać w kolejnych materiałach z serii poświęconej raportowi.

Motywacja do zmiany: zarobki i ewolucja

Jakie są główne przyczyny poszukiwania pracy wskazywane przez badanych pracowników fizycznych? Badania Pracuj.pl pokazują, że podobnie, jak w innych grupach zawodowych są to zarobki. Fachowców wyróżnia jednak także duże znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa miejsca zatrudnienia, a także jeszcze wyższe niż np. wśród specjalistów oczekiwanie prezentacji widełek zarobków w ofertach pracy.

- Mimo, że połowa badanych deklaruje, że pandemia COVID-19 pogorszyła ich sytuację zawodową, to wiemy, że wciąż należą oni do grup intensywnie poszukiwanych przez pracodawców. Kluczowe w przyciągnięciu odpowiednich kandydatów jest podanie na ofercie pracy interesujących informacji. Najważniejsze jest wynagrodzenie. Otwarte i czytelne zakomunikowanie widełek zarobków nie tylko zwraca uwagę kandydata, ale też wspiera wizerunek uczciwego pracodawcy. Pracodawcy powinni eksponować w ogłoszeniach informacje o firmie: liczbie pracowników, branży czy czasie obecności na rynku. Liczby, fakty i konkrety uwiarygadniają potencjalnego pracodawcę w oczach kandydatów - mówi Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Najnowsze