Firma, umowa, biznes, przedsiębiorstwo, pracownicy

i

Autor: Shutterstock CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE SPRAWD ZONYCH FIRM ZNAJDZIESZ W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Pracownicy poszukiwani na już! Problem ma niemal połowa pracodawców

2018-08-22 12:57

Wysokie bezrobocie w Polsce do niedawna tłumaczono brakiem miejsc pracy. Teraz jest zupełnie odwrotnie – chętnych do pracy brakuje, a bezrobocie jest rekordowo niskie. Prawie połowa pracodawców narzeka, że ma problemy ze znalezieniem pracowników, a niektóre firmy z tego powodu przestają się rozwijać.

Work Service opublikował najnowszy raport „Barometr Rynku Pracy X”. W badaniu udział wzięli przedstawiciele zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Aż 49,7 proc. pracodawców z całej Polski przyznało, że w ostatnim czasie ma problemy ze znalezieniem pracowników. Najczęściej dotyczy to stanowisk niższego i średniego szczebla.

Największe niedobory pracownicze deklarowały firmy z województw dolnośląskiego i opolskiego (58 proc.), a najmniej trudności ze znalezieniem pracowników mają przedsiębiorstwa na południu oraz na wschodzie kraju (40 proc.). Problemy rekrutacyjne dotykają przede wszystkim dużych firm, zatrudniających powyżej 250 osób. W nich trudności ze znalezieniem chętnych do pracy zadeklarowało ponad 62 proc.

- Na poziomie branżowym sytuacja potrafi być jeszcze trudniejsza, bo aż trzy czwarte przedstawicieli sektora produkcyjnego doświadczyło deficytów kadrowych. Główne tego przyczyny to brak rąk do pracy, rosnące koszty pracy i niedobór odpowiednich kwalifikacji wśród kandydatów na rynku. Na to dodatkowo nakładają się problemy z efektywnym przeprowadzeniem procesów rekrutacyjnych, na co wpływa m.in. podkupywanie sobie kandydatów. - Napisał w komentarzu do raportu prezes Work Service, Maciej Witucki.

Choć przeszło 25 proc. przedsiębiorstw stwierdza, że niemożność znalezienie pracowników nie przeszkadza im w prowadzeniu biznesu, to jednak niemal 1/3 firm stwierdza, że braki kadrowe hamują ich rozwój.

- Warto przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu w skali ogólnopolskiej deficyty kandydatów zgłaszało 35 proc. badanych firm – zauważa Work Service w „Barometrze Rynku Pracy X”.

Najnowsze