Promocja marki i gospodarczy patriotyzm

i

Autor: materiały prasowe

Promocja marki i gospodarczy patriotyzm

2016-09-20 2:00

Fundusze europejskie wspierają mikro-, małych i średnich przedsiębiorców poszukujących środków na promocje swoich produktów i firmy. Wyroby i usługi polskich przedsiębiorstw mogą śmiało konkurować na rynkach międzynarodowych, w ten sposób promując całą polską gospodarkę.

Masz wrażenie, że twój produkt jest lepszy od tych dostępnych za granicą? Sięgnij po fundusze, które wypromują twoją firmę na rynkach europejskich i światowych. W ten sposób kreujesz nie tylko wizerunek własnej firmy i zdobywasz klientów ze wszystkich krajów świata, ale również odkrywasz przed nimi mocne strony polskiej gospodarki. Pokazywanie produktów i usług nie bardzo znanych na międzynarodowej arenie polskich firm to najlepsza metoda na zainteresowanie ich współpracą.

WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

Środki unijne dostępne w Programie Inteligentny Rozwój (POIR), w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand przeznaczone są dla przedsiębiorców sektora MŚP, którzy realizują projekty polegające na uczestnictwie w działaniach promocyjnych, przewidzianych w branżowych programach promocji.

BRANŻE ZAPROSZONE DO KONKURSU

Po dofinansowanie możesz sięgnąć tylko wtedy, jeśli działasz w branżach, dla których opracowano już zakresy branżowych programów promocji:

 • - sprzęt medyczny (PKD: 32.50.Z, 26.51.Z, 26.60.Z, 20.59.Z),

 • - kosmetyki (PKD: 20.42.Z),

 • - IT/ICT (PKD: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.8, 58.2, 62.0, 63.1),

 • - jachty i łodzie (PKD: 30.12, 13.92.Z, 13.99.Z, 25.99.Z, 33.15.Z, 27.33.Z, 27.90.Z),

 • - meble (PKD: 31.0, 74.1),

 • - polskie specjalności żywnościowe (PKD: 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.82.Z,10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 11.07.Z),

 • - sektor usług prozdrowotnych (PKD: 79.1, 79.9, 55.1, 55.2, 55.9, 86.9, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.22.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.D, 86.90.E.

Dla kolejnych pięciu branż programy są właśnie tworzone i prawdopodobnie do października zakres konkursu obejmie także:

 • - maszyny i urządzenia,

 • - biotechnologię i farmaceutykę,

 • - modę polską,

 • - budowę i wykańczanie budowli,

 • - części samochodowe i lotnicze.

Celem tego programu jest promowanie firm należących do określonych, wybranych branż. Takich, które zostały uznane za „perełki”, gdyż ich oferta jest bardzo konkurencyjna wobec tego, co jest dostępne za granicą i warto się nimi pochwalić. Każda branża ma swoją charakterystykę, swoich szczególnych odbiorców, dlatego przygotowano programy promocji „szyte na miarę” każdej z nich.

Niebawem – 10 października 2016 r. – ogłoszony zostanie drugi konkurs w ramach działania 3.3.3 POIR. Poprzedni zakończył się 5 sierpnia br.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 listopada do 16 grudnia 2016 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów firm:

 • - zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 mln zł,

 • - zlokalizowanych w pozostałych województwach – 90 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to milion zł. Dofinansowanie może pokryć od 50 do 85 proc. projektu.


BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI OKREŚLA:

 • - zakres działalności gospodarczej przedsiębiorców – wg kodów PKD wykaz pozaunijnych rynków perspektywicznych,

 • - zakres zobowiązań, z których trzeba będzie się wywiązać, m.in. listę targów oraz minimalne wymagania dotyczące działań promocyjnych,

 • - zakres działań nieobowiązkowych oraz minimalne wymagania ich dotyczące,

 • - zakres działań promocyjnych dla całej branży,

 • - tematykę realizacji danego programu.

 

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

TARGI:

 • - organizacja i przeprowadzenie udziału w targach w charakterze wystawcy,

 • - organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami,

 • - organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów.

WYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE:

 • - organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami,

 • - wizyty w przedsiębiorstwach kontrahentów,

 • - wizyty na imprezach targowo-wystawienniczych,

 • - organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów dla kontrahentów,

 • - organizacja udziału i udział w spot- kaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych,

 • - organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami.

PRZYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE:

 • - organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów dla uczestników,

 • - organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie dla uczestników,

 • - organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla dilerów, kontrahentów lub dziennikarzy.

SEMINARIA, KONGRESY, KONFERENCJE:

 • - organizacja i przeprowadzenie udziału w seminarium, kongresie lub konferencji,

 • - organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami,

 • - organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów.

GŁÓWNE RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA:

 • - koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

 • - koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

 • - koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

 • - koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przy- sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

 • - koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

 • - koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

 • - koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,

 • - koszty reklamy w mediach targowych,

 • - koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

 • - koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

 • - koszty informacyjno-promocyjne projektu,

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofi nansowaniu znajdziesz w Regulaminie konkursu.


TU PYTAJ O INTERESUJĄCE CIĘ KONKURSY

Jesli szukasz informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, informacji bezpłatnie udziela ci konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Liste Punktów i ich adresy znajdziesz na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

 

PROMOCJA GOSPODARKI W OPARCIU O POLSKIE MARKI PRODUKTOWE – MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI – BRAND

Najważniejszym celem poddziałania Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand w POIR jest umocnienie na arenie międzynarodowej pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki – poprzez upowszechnienie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich marek produktowych.

Budżet przeznaczony na ten cel to 30 mln euro. Jest to projekt pozakonkursowy, a na jego bazie stworzono poddziałanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, w którym konkursy organizuje PARP. Projekt jest przygotowany i realizowany przez Ministerstwo Rozwoju – firmy korzystają z gotowych rozwiązań. Promocja Marki Polskiej Gospodarki (poprzez programy ogólne i branżowe) jest ukierunkowana na wybrane rynki zagraniczne i realizowana z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców reprezentujących wybrane branże. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji, czyli umiędzynarodowienia swojej działalności. Jest ich wielki wybór m.in.:

 • - spotkania w celu pozyskania partnerów biznesowych lub nawiązania współpracy,

 • - spotkania i seminaria branżowe,

 • - misje przyjazdowe kontrahentów,

 • - działania edukacyjne i publikacje w mediach branżowych,

 • - działania marketingowe,

 • - prezentacja na wspólnych stoiskach targowych.

MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI


Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębior- ców za granicą. Otrzymanie wsparcia oznacza przyjęcie zobowiązania do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w szczególności na stoiskach wystawienniczych, w formie jednolitych elementów dekoracyjnych. Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej Gospodarki, logotyp oraz Księga Marki dostępne są na stronie internetowej: https://www.mr.gov.pl/ strony/zadania/wspolpraca-miedzy- narodowa/wspolpraca-gospodarcza/ promocja-eksportu/#Go%20to%20Brand

 

POLSKA SZTUKA PODBIJA ŚWIAT

Unijne dotacje wspierają bardzo różne sfery naszego życia. Jedną z nich jest polska sztuka współczesna. To wciąż mało znany na świecie, choć niezwykle atrakcyjny „towar eksportowy”. O tym, jak ją promować ze wsparciem funduszy europejskich opowiada Agata Smoczyńska – właścicielka warszawskiej Galerii Le Guern.

– Dotacja w ramach „Paszportu do eksportu” z Programu Innowacyjna Gospodarka pozwoliła nam przez dwa lata uczestniczyć intensywnie w targach międzynarodowych: w Nowym Jorku, Kolonii, Madrycie. Braliśmy udział także w misjach gospodarczych, np. w grudniu do Miami, gdzie jednocześnie organizowanych jest kilka konkurencyjnych targów sztuki. To nasze otwarcie się na świat, które bardzo cenimy. Rynek polski jest wciąż raczkujący, więc te spotkania za granicą są świetną okazją do nawiązania kontaktów w branży: z instytucjami, z prywatnymi kolekcjonerami. Poza tym to szansa dla naszych artystów na pokazanie się na całym świecie.

Mimo końca projektu jego efekty trwają. Kontakty nawiązane procentują na przyszłość. Zainteresowanie polskim rynkiem jest na tyle duże, że spodziewamy się gości z zagranicy na kolejnym Wrześniowym Weekendzie Galeryjnym. Jest to impreza organizowana przez ponad dwadzieścia warszawskich galerii przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, który promuje polską sztukę za granicą. W Polsce brakuje międzynarodowych targów sztuki z prawdziwego zdarzenia – także to jedyna okazja, by pochwalić się naszymi osiągnięciami przed kuratorami sztuki, krytykami i dziennikarzami z prasy zagranicznej. Odwiedzają nas także prywatni kolekcjonerzy zainteresowani uznanymi nazwiskami, ale także twórczością młodych artystów.

Nawiązanie tych kontaktów było głównym motywem naszego uczestnictwa w projekcie unijnym. Uczestnictwo w prestiżowych targach jest bardzo kosztowne, dla większości galerii to olbrzymi wysiłek i dlatego nie pojawia się ich zbyt wiele w międzynarodowym targowym gronie. To wielka strata, gdyż w tej chwili większość osób interesujących się sztuką czerpie informacje i nawiązuje kontakty właśnie podczas takich imprez międzynarodowych – to ich główne źródło inspiracji i obserwacji tego, co dzieje się w sztuce.


Pravdoliub Ivanov, „Just Another Boring Day”, widok wystawy, Galeria Le Guern, Warszawa 2014. Dzieki uprzejmosci artysty i Galerii Le Guern.

CZY MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄ SZANSE NA DOTACJE NA EKSPORT?

MARTA PIĘTKA, ekspert Funduszy Europejskich

– Ponad połowa ankietowanych uważa, że sektor MŚP ma szanse na otrzymanie dotacji na działalność eksportową. Zaskakujące jest, że ponad 30 proc. jest odmiennego zdania. Warto zatem podkreślić, że najwięcej środków na wsparcie działalności eksportowej firm skierowane jest przede wszystkim do sektora MŚP. Warto też wiedzieć, że dużo środków jest również dostępnych w ramach funduszowych Programów Regio- nalnych (większość województw zdecydowała o zarezerwowaniu dedykowanych na ten cel konkursów). Środki z Programów Regio- nalnych są w stu procentach dedykowane sektorowi MŚP i nie są w takim stopniu ograniczone do wybranych branż, jak ma to miejsce w programie krajowym (Inteligentny Rozwój).

 


Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany