Resorty pod lupą ekspertów

2011-10-04 4:00

Tuż przed wyborami podsumowujemy czteroletnią działalność resortów, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie naszej gospodarki, w tym na los małych i średnich przedsiębiorców.

Wybitni ekonomiści oraz specjaliści od finansów i spraw gospodarczych wzięli pod lupę osiągnięcia ministerstw: finansów, gospodarki, skarbu i infrastruktury. Wskazują na niewątpliwe sukcesy, ale też bezlitośnie punktują porażki oraz błędne decyzje.

Ministerstwo Finansów
Oceniają: Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Piotr Kuczyński, analityk rynku finansowego

PLUSY
+ Niepoddanie się presji w czasie światowego kryzysu i brak zgody na zwiększenie wydatków.
+ Wspieranie reformy emerytur mundurowych na początku kadencji.
+ Dążenie do przyspieszenia prywatyzacji.
+ Wynegocjowanie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym elastycznej linii kredytowej.
+ Skuteczne radzenie sobie z kryzysem - informacje były podawane tak, żeby rynki finansowe nie mogły Polski atakować.
+ Bardzo dobre posunięcie w sprawie OFE, czyli przekierowanie pieniędzy ze składek z OFE do ZUS - dzięki temu być może nie przekroczymy 55 proc. zadłużenia w stosunku do PKB.
+ Polityka prowadzona przez BGK, czyli interwencja na rynku walutowym w celu zatrzymania osłabiania się polskiej waluty.

MINUSY
- Niepotrzebna awantura o OFE - i nawet nie tyle chodzi o cięcie składki, ile o retorykę użytą w tej debacie. Tłumaczenie ludziom, że ZUS jest lepszy od OFE wprowadziło niezłe zamieszanie w umysłach Polaków.
- Brak zapędu reformatorskiego - nie dość, że Ministerstwo Finansów nie promowało reform, to wręcz wypowiadało sądy zniechęcające do nich (np. brak potrzeby podwyższania wieku emerytalnego).
- Zmiana składki rentowej i progów podatkowych - to niekoniecznie pomogło gospodarce i mniej zarabiającym, a z budżetu ujęło 30-40 mld zł.
- Podwyżka VAT - wprawdzie wpływy do budżetu wyższe, ale szkodzi przede wszystkim najuboższym, należało wrócić do starej składki rentowej, a nie podwyższać VAT.

Ministerstwo Infrastruktury
Oceniają: Henryk Klimkiewicz, ekspert w sprawach polityki transportowej, Andrzej Sadowski, ekonomista z Centrum im. Adama Smitha

PLUSY
+ Imponująca liczba rozpoczętych inwestycji drogowych. Obecnie w budowie i przebudowie jest 1431 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie 708 km autostrad, 609 km dróg ekspresowych i 93 km obwodnic.
+ Rozpoczęcie systemu budowania opłat za dostęp do autostrad i dróg, czyli tzw. e-myto. Sukcesem było sprawne wprowadzenie nowego systemu i wybór technologii.
+ Podpisanie umowy na dostawę nowych pociągów.
+ Modernizacja sieci kolejowej. Od 16 listopada 2007 r. oddano do użytku prawie 1500 km torów kolejowych. Aktualnie modernizowanych jest ponad 2000 km.
+ Budowa i rozbudowa sieci lotnisk. Aż osiem portów lotniczych realizuje inwestycje polegające na rozbudowie własnej infrastruktury.

MINUSY
- Niedotrzymanie terminów wykonania inwestycji drogowych i wysokie koszty budowy dróg oraz chaotyczny proces ich powstawania.
- Nierozwiązanie problemów z przewozami pasażerskimi na kolei.
- Nieumiejętnie przeprowadzony proces zmian na kolei.
- Niedopuszczanie do konkurencji zewnętrznej, blokowanie zagranicznych przewoźników i konkurencji między lokalnymi przewoźnikami.
- Brak liberalizacji przepisów budowlanych.

Ministerstwo Skarbu
Oceniają: Tadeusz Aziewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, Ryszard Zbrzyzny, członek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa

PLUSY
+ Wznowienie procesu prywatyzacji oraz nadanie mu tempa i rozmachu - w ciągu 4 lat zakończono 530 projektów prywatyzacyjnych (262 jest w trakcie realizacji), a przychody z prywatyzacji wyniosły ponad 40 mld zł.
+ Kompromis z Grupą Eureko, dzięki któremu Skarb Państwa odzyskał kontrolę nad PZU S.A. na korzystnych warunkach.
+ Istotny wzrost liczby przedsiębiorstw prywatyzowanych poprzez Giełdę Papierów Wartościowych, w tym samej Giełdy.
+ Sukcesy spółek nadzorowanych przez resort skarbu.
+ Powstanie programu "Akcjonariat Obywatelski", promującego drobnych inwestorów.
+ Przygotowanie oprzyrządowania prawnego i decyzje uruchamiające proces inwestycyjny terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

MINUSY
- Nieudana restrukturyzacja przemysłu stoczniowego.
- Niejasna sytuacja co do przyszłości dwóch potężnych koncernów, która może trwać jeszcze przez wiele miesięcy (po próbie przejęcia przez PGE koncernu Energa).
- Brak nowej ustawy o zasadach nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa.
- Przeznaczenie przychodów budżetowych z prywatyzacji na bieżącą konsumpcję.
- Wyczyszczenie Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorstw.
- Brak koncepcji docelowego modelu sektora wydobywczego i energetycznego - wysprzedaje się chaotycznie kolejne pakiety akcji działających tam spółek.
- Nieodpolitycznienie spółek Skarbu Państwa

Ministerstwo Gospodarki
Oceniają: Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, Marek Zuber, ekonomista

PLUSY
+ Troska o likwidację utrudnień w prowadzeniu biznesu i liberalizację przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
+ Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadza m.in. oświadczenia zamiast zaświadczeń czy kopie w miejsce oryginałów.
+ Przyjęcie drugiej ustawy deregulacyjnej o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych (np. zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim, krótszy okres przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS) - przedsiębiorcy na zmianach zaoszczędzą około 3 mld zł rocznie.
+ Przygotowanie projektu trzeciej ustawy przewidującej uproszczenie prawa podatkowego oraz procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę.
+ Aktywność przedstawicieli resortów w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów dla Polski.
+ Wspieranie koncepcji poszukiwania łupków.
+ Udane pośrednictwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
+ Aktywne uczestnictwo w procesach prywatyzacji, zwłaszcza górnictwa i energetyki - doszło do prywatyzacji JSW.
+ Postęp w informatyzacji - ograniczenie liczby papierowych dokumentów.

MINUSY
- Kontrowersje pomiędzy ministrem gospodarki i ministrem finansów.
- Niewystarczające zabiegi ministra o to, żeby być koordynatorem polityki gospodarczej rządu.
- Za mały postęp, jeśli chodzi o innowacyjność gospodarki oraz informatyzację.
- Nieuproszczenie przepisów podatkowych (np. ustawa o VAT), bo zabrakło determinacji w koalicji.
- Niezmniejszenie liczby koncesji i pozwoleń.
- Mała aktywność w sprawie zmiany przepisów dotyczących przetargów publicznych (obecne nie likwidują możliwości korupcji, priorytetem jest cena).
- Brak istotnego przełomu w kwestii podniesienia innowacyjności gospodarki naszego kraju. Za mało było inicjatywy przy wprowadzaniu nowych rozwiązań i zmian w przepisach.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze