SKOK-i dbają o właścicieli małych firm

2012-11-20 3:00

Statystyki pokazują, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest motorem napędowym naszej gospodarki. Obecnie działające w naszym kraju firmy są miejscem pracy dla ponad sześciu i pół miliona osób, z czego aż 7 na 10 pracujących, to osoby zatrudnione w sektorze MSP.

Oferta dopasowana do twoich potrzeb

Mimo ogromnego wyboru instytucji finansowych nie jest łatwo znaleźć partnera, który spełni wszystkie oczekiwania i przedstawi elastyczną ofertę zaspokajającą wiele potrzeb. Choć "Raport o sytuacji banków w 2011 roku" opublikowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pokazuje, że polski sektor bankowy jest stabilny i notuje znaczące wzrosty, warto zwrócić uwagę na fakt , iż w większości przypadków wypracowany przez nie zysk trafia do wąskiej grupy akcjonariuszy.

Konsekwencją zaangażowania zagranicznego kapitału w polskich bankach jest również przemożny wpływ zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych na instytucje w naszym kraju. W obliczu fali kryzysu coraz częściej klienci zwracają się do instytucji finansowych, które funkcjonują na innych zasadach niż banki nastawione wyłącznie na zysk. Działające na zasadzie spółdzielczości i wzajemności Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, ze swoją polityką skoncentrowaną na społecznościach lokalnych, wzbudzają coraz większe zainteresowanie i przyciągają konsumentów, których rozczarowały typowo komercyjne działania banków.

SKOK-i, zgodnie z ideą swojego działania często kierują swoją ofertę do tych, którzy są pomijani przez inne instytucje finansowe, czyli osób starszych, młodzieży, ludzi mniej zamożnych. Teraz, dzięki znowelizowanej ustawie, mogą przyjąć też w poczet swoich członków podmioty z tzw. III sektora, czyli fundacje, stowarzyszenia czy parafie.

Pożyczka szansą na rozwój

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe przygotowały korzystną linię pożyczkową dla swoich członków, która, dzięki nowej ustawie dot. SKOK, pozwala na wydłużenie okresu kredytowania nawet do 120 miesięcy. Umożliwia to dostosowanie raty pożyczki do indywidualnych możliwości finansowych, tak aby miesięczna jej kwota nie obarczała zbytnio pożyczkobiorcy.

Dodatkowe korzyści Kasy oferują członkom, którzy mogą poszczycić się długim stażem. Im dłużej jest się członkiem Kas, tym korzystniejsze warunki pożyczki można otrzymać.

Bez zbędnych formalności

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez program Rzetelna Firma "Banki w działalności polskiego biznesu", przedsiębiorcy nadal napotykają bariery we współpracy z instytucjami finansowymi, które stawiają wysokie wymagania potencjalnym kredytobiorcom.

SKOK-i do każdego ze swoich członków podchodzą indywidualnie. Choć korzystają z tych samych narzędzi weryfikacji zdolności kredytowej, których używają banki, dążą do pochylenia się nad problemami jednostek. To sprawia, że procedury kredytowe są ograniczone do minimum. Zarówno dotychczasowi, jak i potencjalni członkowie mogą też liczyć na wsparcie i radę fachowych doradców, którzy pomogą w rozwiązaniu problemów i doradzą, które z dostępnych rozwiązań przyniesie największą korzyść.

Wraz ze zmianą oferty Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych zmienia się także zakres ochrony oferowanej przez SKOK Ubezpieczenia. Nowe produkty takie, jak Promesa Standard zastępująca dotychczasową Promesę, czy Promesa Premium, która zastąpi Promesę Super Komfort, wyróżniają w szczególności wyższe maksymalne sumy ubezpieczenia i wydłużenie czasu trwania ochrony. Tym samym członkowie SKOK-ów, którzy zaciągnęli zobowiązanie, mogą być spokojni o spłatę swojego zadłużenia w przypadku zaistnienia sytuacji ograniczającej ich możliwości finansowe.

Maciej Dylewski, dyrektor zarządzający sprzedażą zewnętrzną SKOK Ubezpieczenia: SKOK Ubezpieczenia rozszerzają również zakres ochrony dla firm i wychodzą do przedsiębiorców z atrakcyjną ofertą ubezpieczeń grupowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ruszyliśmy z precyzyjnie dobraną siecią ekspertów sprzedaży korporacyjnej o dużym doświadczeniu rynkowym i potwierdzonych wynikach. Przejrzysta konstrukcja produktów, uproszczone procedury oraz konkurencyjna stawka ubezpieczenia mają tworzyć ofertę łatwą do prezentacji i dystrybucji. Oprócz grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowie wychodzimy z ofertą następstw nieprzewidzianych wypadków (NNW), którą zamierzamy zaproponować jako suplement do produktów i usług. Głównym celem Działu Sprzedaży Zewnętrznej SKOK Ubezpieczenia jest rozwijanie stabilnego oraz rentownego biznesu, stąd skupiamy się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Pamiętajmy też, że naszym naturalnym partnerem są struktury NSZZ "Solidarność". Specjalnie dla nich przygotowaliśmy modelowy produkt "Optimum Związkowiec", który możemy zaadaptować do potrzeb poszczególnych organizacji związkowych. Niemałe znaczenie ma tutaj fakt, iż funkcjonujemy w ramach grupy SKOK, która opiera się na krajowym kapitale i wspiera rodzime przedsięwzięcia. Cieszymy się, że właśnie między nami a związkami zawodowymi udaje się znaleźć nić porozumienia, która zaowocować może obustronnymi korzyściami.

Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Raporcie o Stanie Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce w 2011 r., przeważającą większość przedsiębiorstw w UE stanowią mikro, małe i średnie firmy (99,8 proc.). Identyczna sytuacja jest w Polsce, gdzie spośród 1,67 mln firm podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) stanowią zdecydowaną większość (99,8 proc.). Mimo, że aktywność tych podmiotów odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym Polski, napotykają one na liczne bariery i ograniczenia.

Na trudności tego sektora zwraca uwagę m.in. Krajowy Rejestr Długów. Z raportu "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" wynika, że tylko 11 proc. firm deklaruje, że nie ma żadnych kłopotów z odzyskiwaniem należności. Trzy miesiące temu podobnych problemów nie miało 20 proc. firm. Przedsiębiorcy są sceptycznie nastawieni do przyszłości, jedna czwarta z nich spodziewa się pogorszenia sytuacji w ciągu kolejnego kwartału.

Dla przedsiębiorcy szukającego możliwości rozwoju własnego biznesu kwestią niezwykle istotną jest znalezienie dobrego partnera finansowego. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe dbają o udostępnienie swoim członkom szerokiej i przede wszystkim korzystnej oferty produktowej. Wykorzystują więc pojawiające się nowe możliwości rozbudowania oferty, aby zapewnić bogatszą i dopasowaną do potrzeb wszystkich członków paletę usług finansowych.

SKOK-i obecne są na polskim rynku finansowym już od 20 lat. W tym czasie, dzięki atrakcyjnej ofercie, zbudowały solidną i wiarygodną pozycję i zgromadziły ponad 2,5 mln członków pewnych bezpieczeństwa powierzonych Kasom pieniędzy. Świadczy o tym wynik badania przeprowadzonego przez TNS Pentor na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego, z którego wynika, że SKOK--om ufa aż 91 proc. ich członków.

Członkami SKOK są nie tylko osoby indywidualne, ale także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Wprowadzona 27 października znowelizowana ustawa dot. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych umożliwia przygotowanie dla nich jeszcze szerszej i atrakcyjniejszej oferty.

Zawarte w ustawie zapisy dają SKOK--om więcej możliwości rozwinięcia działalności. Pozwalają na wprowadzenie korzystnych zmian w ofercie pożyczkowej, m.in. wydłużenie czasu kredytowania, dzięki czemu konsument zainteresowany zaciągnięciem zobowiązania w SKOK ma możliwość dopasowania wysokości raty do swoich możliwości lub preferencji. Kasy oferują pożyczki i kredyty przeznaczone na dowolne cele, zarówno mieszkaniowe, jak i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze