Joanna Seklecka, Prezes eService

i

Autor: materiały prasowe Joanna Seklecka, Prezes eService

Sukces prezeski eService. Joanna Seklecka szefową Komitetu Agentów Rozliczeniowych przy ZBP

2020-01-23 13:50

Komitet Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich powierzył funkcję przewodniczącej Joannie Sekleckiej, prezesowi zarządu eService. Wybór odbył się w drodze głosowania, w którym kandydatura Joanny Sekleckiej została wybrana jednogłośnie. Wiceprzewodniczącymi KAR zostali: Krzysztof Polończyk (First Data Polska) oraz Piotr Majer (Elavon).

Komitet Agentów Rozliczeniowych jest forum konsultacyjno-doradczym Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP) i działa zgodnie z jego Statutem. Do głównych zadań KAR należy tworzenie i promowanie wysokich standardów działalności na rynku obsługi kartowych transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminali POS, a także wspieranie i koordynacja inicjatyw przyczyniających się do stabilnego, bezpiecznego, i przyjaznego dla klientów rozwoju rynku płatności kartowych. W skład Komitetu Agentów Rozliczeniowych wchodzą najwięksi polscy agenci rozliczeniowi - czytamy komunikacie prasowym.

ZOBACZ TEŻ: Rewolucja w płatnościach zbliżeniowych. Poznaj terminal w telefonie LitePOS

Kadencja nowej przewodniczącej KAR rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r. i potrwa trzy lata. W tym czasie Joanna Seklecka będzie łączyła obowiązki przewodniczącej z dotychczasowym stanowiskiem, które zajmuje w eService. Joanna Seklecka jest związana z eService od 2004 roku. W 2017 objęła stanowisko prezesa zarządu i z sukcesami zarządza firmą, umacniając pozycję lidera polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych. Aktualnie jako General Manager jest także odpowiedzialna za działalność na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej Grupy EVO Payments Inc., do której należy spółka eService.

Pod kierownictwem prezes Sekleckiej eService obsługuje 392 tysiące terminali płatniczych w całej Europie, z czego 254 tys. w Polsce. Firma rozwija się też na rynkach zagranicznych, odpowiadając za sprawne działanie 138 tysięcy terminali w 10 krajach Europy. Liczba oraz wartość obsługiwanych transakcji, a także zakres i jakość oferowanych usług, w połączeniu z liczbą obsługiwanych terminali, czyni firmę liderem polskiego rynku transakcji płatniczych oraz największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Najnowsze