Super Biznes - Warto przeczytać: Czy dawanie się opłaca

2014-04-08 4:00

Adam Grant to profesor w Wharton Bussines School, pierwszej uniwersyteckiej szkoły biznesu na świecie założonej w 1881 r.

Stawia tezę, że do odniesienia sukcesu w biznesie poza motywacją, umiejętnością i sposobnością potrzebny jest też czwarty składnik - odpowiednie podejście do kontaktów z innymi ludźmi. Co to znaczy odpowiednie? Jak sam pisze, ponad 10 lat analizował w licznych amerykańskich instytucjach i firmach, jak wyglądają relacje między ludźmi. I doszedł do dość zaskakującego wniosku. Ani zasada wzajemności (coś za coś), ani zasada wykorzystywania partnerów biznesowych nie przynosi tylu korzyści, co nastawienie się na potrzeby innych. Na pozór sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ale... Prof. Grant przytacza liczne dowody na poparcie swojej tezy. Drogi Czytelniku, jeśli ucieszyłeś się, że jesteś typem dawcy i w związku z tym masz zapewniony życiowy sukces, to twoja radość jest przedwczesna. Dawcy są co prawda na szczycie biznesowej drabiny, ale też okupują jej najniższe szczeble.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze