Super Biznes - Dynamiczny rozwój spółdzielczości finansowej na świecie

2014-07-29 4:00

Polski sektor bankowy zdominowany jest przez instytucje komercyjne, jednak ostatnio w wielu krajach na wiodącą pozycję wybiły się instytucje finansowe o spółdzielczym charakterze.

Według czerwcowego rankingu wydawnictwa Bloomberg najsilniejszym bankiem świata jest Sang Heng Bank z Hongkongu. Tuż za nim uplasował się bank spółdzielczy Desjardins Group z Kanady, a także japoński Norinchukin Bank, który działa jako centralna instytucja obsługująca w Japonii sektory rolniczy, leśny i rybacki. Został założony w 1923 roku i ma dziś swoje przedstawicielstwa w Tokio, Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze. W marcu 2014 roku wykazał zysk w wysokości 155,7 miliarda jenów. W skład grupy Desjardins natomiast wchodzi 376 unii kredytowych, czyli odpowiedników polskich SKOK-ów. Instytucja obsługuje ponad 6 milionów członków i zatrudnia 45 tysięcy pracowników. Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK, podkreśla, że dziś na świecie obserwuje się powrót do tradycji spółdzielczości. - Obecnie ruch spółdzielczy na świecie i w Europie przeżywa prawdziwy rozkwit. Szczególne znaczenie i rolę spółdzielczość mieszkaniowa, przemysłowa i finansowa odgrywa w Niemczech i niemieckiej gospodarce. Tam władza rozumie znaczenie wspólnych działań korporacyjnych i spółdzielczych. Nic dziwnego, że gospodarka niemiecka i ich finanse publiczne święcą obecnie prawdziwe triumfy - komentuje Janusz Szewczak.

Racjonalne rozwiązania

Reprezentowana przez unie kredytowe spółdzielczość finansowa w odróżnieniu od komercyjnych banków charakteryzuje się bardziej konserwatywnym podejściem do biznesu. Korzyści płynące z takiego modelu zarządzania, szczególnie po wybuchu globalnego kryzysu w 2007 roku, dostrzegają rządy kolejnych państw, oferując wsparcie właśnie instytucjom opartym na założeniach spółdzielczych. W uniach kredytowych widzą też źródło finansowania przedsiębiorców, a to właśnie sektor MSP jest źródłem wzrostu gospodarczego, innowacyjności czy zatrudnienia. W wielu rejonach świata coraz częściej widać zwrot ku lokalnym instytucjom finansowym, które w państwach bogatych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Australia, mają długą historię i cieszą się dużym zaufaniem - również ze względu na ich zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.

Na rzecz regionów

Działające w Polsce SKOK-i też dbają o mieszkańców regionów, w których działają, włączając się w ważne dla nich lokalne inicjatywy. Aktywnie wspierają szkoły, domy dziecka, fundują zdolnej młodzieży stypendia, działają na rzecz krzewienia edukacji finansowej. SKOK-i są także sponsorami akcji pomocowych dla ubogich rodzin. Popierają również organizację imprez charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na szczytny cel. Dzień Seniora w Miechowie, Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków w Krakowie czy II Lubaski Festyn Rodzinny to tylko niektóre z wielu przedsięwzięć sponsorowanych przez SKOK Jaworzno. Natomiast Kasa Centrum wraz z władzami Bytomia współorganizuje cieszący się dużą popularnością Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w Hokeju na Lodzie. Aktywnie włącza się w różne akcje społeczne, a przykładem może być głośna kampania realizowana wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach "Nie reagujesz - akceptujesz". Z kolei SKOK Chmielewskiego był sponsorem między innymi Drugiego Maratonu Lubelskiego i Wielkiego Festynu Rodzinnego w Lublinie.

Zobacz też: Super Biznes - Jak zdobyć koncesję na alkohol

Więcej szans dla mieszkańców

Realizację misji zaangażowania społecznego i patriotyzmu - także gospodarczego obrazuje również działalność Kasy Stefczyka, która w medialnych rankingach uznawana jest za jednego z największych płatników podatku CIT w Polsce. W parze z dynamicznym rozwojem podmiotów wchodzących w skład sektora SKOK idzie również dbałość o zapewnienie szans mieszkańcom poszczególnych regionów. Obchodząca w tym roku pierwszą rocznicę filia Call Center Towarzystwa Finansowego SKOK SA w Białej Podlaskiej w ciągu kilku miesięcy swojej działalności zapewniła miejsca pracy wielu mieszkańcom regionu. Call Center Towarzystwa Finansowego SKOK SA to jedna z największych inwestycji w Białej Podlaskiej w ostatnich latach. Jak podkreśla Ewa Bereśniewicz- Kozłowska, prezes zarządu spółki, nowy oddział zdał egzamin w stu procentach, a umiejętności pracowników przerosły oczekiwania szefostwa. Dodaje też, że placówka wciąż będzie się rozwijać i zapowiada, że oprócz etatów w call center planowane jest także utworzenie działu programistów. Towarzystwo Finansowe SKOK SA nie przestaje inwestować w budowę dobrego rynku pracy tak dla młodych, jak i doświadczonych specjalistów branży IT. Aby zapewnić studentom i absolwentom uczelni wyższych szansę na możliwie szybki start w życie zawodowe, TF SKOK SA włączyło się również w gdańską akcję "Wakacyjny staż". Udział w rzetelnym stażu czy praktyce daje studentom dobrą pozycję startową na wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy.

Kasa Stefczyka znowu z zyskiem

Po pierwszym półroczu 2014 roku zysk netto Kasy Stefczyka przekroczył 15 milionów złotych. To istotna poprawa w odniesieniu nie tylko do maja, który Kasa zakończyła wynikiem ok. 9,9 miliona złotych, ale również w stosunku do pierwszego kwartału, kiedy zysk przekroczył 4,1 miliona złotych. Aktywa Kasy przekraczają 7 miliardów złotych, zaś jej współczynnik wypłacalności stale utrzymuje się powyżej norm ustawowych. Stała poprawa wyniku finansowego to jedna z konsekwencji dynamicznego rozwoju Kasy, która działa od przeszło 20 lat.

Na polskim rynku usług finansowych funkcjonuje ponad 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Każda z nich jest niezależna i prowadzi odrębną politykę finansową. Specyfika działania Kasy sprawia, że angażuje się ona w wiele inicjatyw mających służyć poprawie sytuacji ich członków. Oprócz wsparcia kultury i sztuki, opieki nad skarbami dziedzictwa narodowego Kasa wspiera także walkę z wykluczeniem społecznym i finansowym.

Współpracując ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Kasa Stefczyka włączyła się między innymi w zakończoną w czerwcu IX edycję konkursu "Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów". Przystąpiło do nich 1021 uczniów ze 144 szkół z całej Polski. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem "Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy - nowoczesność i bezpieczeństwo". Kasa uczestniczy także w projekcie "Pomóż oszczędzać rodzinie", podczas którego rodziny, pod opieką mentora, uczą się prowadzić budżet domowy, zbierać paragony i zapisywać skrupulatnie wszystkie swoje wydatki. Dzięki temu nie tylko poznają korzyści płynące z oszczędzania, ale będą mogły przekazywać swoje doświadczenia, zaszczepiając w społeczności, z której się wywodzą, wiedzę na temat ekonomii.

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze