Super Biznes: Ile Kosztuje debiut na polskim rynku?

2014-10-22 19:50

Wystartowanie z własną działalnością gospodarczą wiąże się nie tylko z dopełnieniem wielu formalności, przewidzianych przez przepisy prawne. Ważną kwestią przy zakładaniu firmy jest wysokość kosztów początkowych. Samo założenie działalności gospodarczej jest darmowe. Ale podjęcie się jej niesie ze sobą wiele innych wydatków. Koszty jej prowadzenia to w dużej mierze składki odprowadzane do ZUS.

Ustawa deregulacyjna, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku, zmniejszyła liczbę formalności, których należy dokonać przy zakładaniu firmy. Od tego czasu przedsiębiorcy nie są wpisywani do ewidencji prowadzonej przez gminy, ale do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Koszty założenia firmy są zależne od formy prawnej, jaką zamierza wybrać przedsiębiorca, tzn. spółka jawna, cywilna czy sp. z o.o. Przedsiębiorstwa indywidualne, spółki cywilne będą znacznie tańsze od spółek handlowych, które muszą być rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opłaty za rejestrację

Pierwszym krokiem do założenia własnego przedsiębiorstwa jest wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis, zmiana, informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności oraz wykreślenie z rejestru są bezpłatne. Niestety, sam wpis do prowadzenia firmy nie wystarczy. Przyszły przedsiębiorca, jeśli zdecyduje się być podatnikiem VAT, zobowiązany jest do wypełnienia i dołączenia do wniosku deklaracji VAT-R. Na deklaracji dokonujemy rejestracji jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. Opłata za taką rejestrację wynosi 170 zł.

W przypadku spółki handlowej niezbędny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt tej operacji wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł - ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Firma a koszty rozpoczęcia

W przypadku kiedy przedsiębiorca zakłada spółkę, od umowy oraz aktu założycielskiego płaci podatek od czynności cywilnoprawnych. Kiedy umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, podatek pobiera notariusz. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Podatek od umowy spółki wynosi 0,5 proc..

Każdy notariusz ma ustalone własne stawki, dlatego warto zorientować się, u którego będzie najtaniej. Łączne koszty założenia spółki cywilnej i jawnej są dużo niższe z uwagi na fakt, iż umowa nie wymaga zawarcia jej w formie notarialnej, wystarczy, że zostanie zachowany wymóg wersji pisemnej.

Zobacz też: Super Biznes: konsumenci i rynki potrzebują alternatywy do rozwoju

Firma a ZUS

ZUS generuje koszty regularne. Jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony i rozpoczyna działalność, to należy już wówczas opłacić w ZUS jedynie ubezpieczenie zdrowotne, którego koszt wynosi 270 zł. Jeżeli firma będzie jedynym źródłem utrzymania, to składki wynosić będą co miesiąc 1040 zł. Natomiast jeśli jest to pierwsza firma przedsiębiorcy bądź zarządca nie prowadził działalności przez ostatnie 5 lat, to przez dwa lata można korzystać z preferencyjnej stawki ubezpieczeń społecznych w wysokości 450 zł miesięcznie. Składki ZUS zmniejszają podatek dochodowy, ponieważ zalicza się je do kosztów prowadzenia działalności, dlatego przy preferencyjnej stawce przez pierwsze dwa lata składki ZUS wynoszą 170 zł. Najlepiej ustalić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej od pierwszego dnia miesiąca, wtedy łatwiej rozliczyć się z ZUS. Jedynie zawieszenie działalności zwalnia przedsiębiorcę z płacenia składek ZUS.

Firma a konto bankowe

Przedsiębiorca powinien posiadać konto bankowe, które będzie niezbędne do rozliczeń z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość opłaty za jego założenie czy prowadzenie zależy od banku, w jakim konto jest zakładane. Można skorzystać z prywatnego rachunku bankowego, co będzie wersją oszczędniejszą, jednakże specjalne konto firmowe ułatwia klarowne rozliczenia. Założenie konta firmowego to koszt w wysokości od kilku do kilkunastu złotych. Jego utrzymanie natomiast wynosić może sporo, miesięczna opłata waha się od 30 do 200 zł.

Firma a pieczątka

Nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia firmowej pieczątki, jednakże posiadanie jej okazuje się niezbędnym elementem do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt takiej pieczątki zaczyna się od 30 zł.

Dodatkowe opłaty

Warto pamiętać, że każda zgoda wydana przez urząd skarbowy to koszt 30 zł, natomiast udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Poza kosztami prawnymi należy liczyć się z wydatkami związanymi z wynajęciem lub kupnem lokalu, zakupem licencji, zakupem maszyn i urządzeń, kosztami księgowości czy materiałami biurowymi. Wydanie koncesji, licencji, zezwolenia bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej wymaga wniesienia opłaty, która jest uzależniona od rodzaju pozwolenia oraz okresu, na jaki zostanie wydane. Koszty początkowe to również wydatki związane z działalnością mającą na celu rozreklamowanie firmy.

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Najnowsze