Super Biznes: Polskie instytucje finansowe docenione na świecie

2014-05-27 4:00

Unie kredytowe, które w Polsce znane są jako SKOK-i, swoją działalność opierają na ideach wywiedzionych ze spółdzielczości. Osoby korzystające z usług tych instytucji nie są jak w przypadku banków klientami, lecz ich członkami.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podobnie jak unie kredytowe na całym świecie swoją ofertę kierują również do ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub którzy potrzebują dodatkowych środków na założenie firmy.

Polska wśród liderów

Polskie SKOK-i są cenionymi partnerami na arenie międzynarodowej, czego przykładem może być to, iż przewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) jest Polak Grzegorz Bierecki. Każdego roku Światowa Rada organizuje dla przedstawicieli spółdzielczości finansowej międzynarodową konferencję. W tym roku odbędzie się w australijskim mieście Gold Coast. Spotkanie liderów światowej spółdzielczości zaplanowano na 27-30 lipca. W tym roku największa polska SKOK, Kasa Stefczyka, jako jedna z zaledwie kilku na świecie przedstawi własną prezentację. Specjalne zaproszenie na tę konferencję jest dużym wyróżnieniem, świadczy o uznaniu najważniejszych postaci ruchu spółdzielczego.

Wiadomości se.pl na Facebooku

Z rozwiązań wdrażanych przez SKOK-i korzystają dziś spółdzielnie finansowe w takich krajach, jak: Litwa, Ukraina, Białoruś czy Macedonia. Z uznaniem przyjmowane są także w Wielkiej Brytanii, gdzie pod koniec 2013 r. tamtejszy państwowy nadzór finansowy wydał licencję na prowadzenie działalności przez PCU-UK, unii kredytowej, która będzie służyć Polakom mieszkającym i pracującym w Anglii.

Wsparcie, które ma służyć obywatelom

Na Wyspach Brytyjskich, gdzie unie kredytowe są dojrzałymi graczami na rynku, pojawiają się liczne inicjatywy wspierające ich działalność. W ostatnim czasie decydenci nie ustają w wysiłkach, by działać na rzecz rozwoju lokalnych unii kredytowych. Rząd Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu pomaga tamtejszym uniom kredytowym - dofinansował je kwotą 38 mln funtów. Pieniądze te są przeznaczane na rozwój i modernizację instytucji. Nawet największe instytucje bankowe działające na Wyspach Brytyjskich w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zapowiedziały dotacje dla unii kredytowych wspierających lokalną społeczność i przedsiębiorczość. Grant w wysokości miliona funtów dla unii kredytowych ogłosił Lloyds Banking Group. Również przedstawiciele Barclays oświadczyli, że instytucja wesprze brytyjskie unie kredytowe kwotą miliona funtów. Pieniądze przeznaczone będą na pomoc w zrównoważonym rozwoju technologicznym tych instytucji, a także sieci placówek. Jak podkreślają przedstawiciele banku Barclays, dotacja pomoże ludziom, o których dotychczas nie martwił się sektor bankowy. Lokalne unie kredytowe dadzą tym konsumentom szansę, aby stali się pełnoprawnymi uczestnikami rynku.

Zobacz: Super Biznes: Przyszłość spółdzielczych instytucji finansowych

Sytuację odpowiedników unii kredytowych w Polsce ocenia Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. - Instytucje nadzorcze w krajach UE znacznie bardziej troszczą się o finansowy interes swoich obywateli. Natomiast te nasze, krajowe, główny problem widzą w działalności polskich spółdzielczych podmiotów finansowych, takich jak choćby polskie SKOK-i - twierdzi Janusz Szewczak.

Liczą się także TUW-y

Spółdzielczy model zarządzania reprezentują też towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Działają one na wszystkich kontynentach, a udział instytucji wzajemnych i spółdzielni ubezpieczeniowych w globalnym rynku ubezpieczeń wynosi blisko 27 proc. Jak wynika z raportu Międzynarodowej Federacji Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych (ICMIF), ubezpieczyciele wzajemni i spółdzielczy zrzeszają 800 mln członków, zatrudniają ok. 1,1 mln osób, a ich aktywa wynoszą 7,7 bln dolarów. Polski sektor ubezpieczeń wzajemnych osiągnął w 2012 r. niemal 30 proc. udziału w rynku i w stosunku do 2011 r. wzrósł o ponad 65 proc. Dwa spośród polskich TUW znalazły się w gronie 500 największych ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych na świecie. Jednym z nich jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Dynamika wzrostu rynku polskiego dowodzi, że nasz kraj wraca do rozpropagowanych w okresie międzywojennym ideałów wzajemności ubezpieczeniowej, kiedy to TUW-y były bardzo popularne i stanowiły ponad 60 proc. rynku ubezpieczeniowego.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze